E i s s k u l p t u r e n

Ice sculptures at the Sapporo Snow Festival

Ice sculptures at the Sapporo Snow Festival

200349710-001-finland-lapland-kemi-ice-sculpture-at-gettyimages.jpg (507×336)

200349710-001-finland-lapland-kemi-ice-sculpture-at-gettyimages.jpg (507×336)

Lainio_snowvillage_igloo_406.jpg (3008×2000)

Lainio_snowvillage_igloo_406.jpg (3008×2000)

Pinterest
Haku