Rakentamisen e-kirjoja

E-kirjoja rakennustekniikkaan liittyen
8 Pins13 Followers
Construction management : study book / Olli Ilveskoski & Seppo Niittymäki

Construction management : study book / Olli Ilveskoski & Seppo Niittymäki

Julkaisussa esitetään betonielementtien valmistustoleranssit ja elementtirakenteiden rakentamistoleranssit, joita suositellaan käytettäväksi kaikissa betonielementtien kaupallisissa ja teknisissä asiakirjoissa. Sisältöön on lisätty uusina tuoteryhminä mastot, pylväät, hormielementit ja paalut. Sisällössä on otettu huomioon uudet eurooppalaiset suunnittelu- ja tuotestandardit.

Julkaisussa esitetään betonielementtien valmistustoleranssit ja elementtirakenteiden rakentamistoleranssit, joita suositellaan käytettäväksi kaikissa betonielementtien kaupallisissa ja teknisissä asiakirjoissa. Sisältöön on lisätty uusina tuoteryhminä mastot, pylväät, hormielementit ja paalut. Sisällössä on otettu huomioon uudet eurooppalaiset suunnittelu- ja tuotestandardit.

Kirjassa kuvataan selkeällä tavalla ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia. Kirja on tarkoitettu apuneuvoksi arkkitehdeille, rakennesuunnittelujoille ja rakentajille, jotta rakennusten äänitekninen suunnittelu ja toteutus johtaisivat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Kirjassa kuvataan selkeällä tavalla ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia. Kirja on tarkoitettu apuneuvoksi arkkitehdeille, rakennesuunnittelujoille ja rakentajille, jotta rakennusten äänitekninen suunnittelu ja toteutus johtaisivat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Johdatus talonrakennukseen -julkaisu on yhteenveto Talonrakennuksen käsikirjoituksesta ja virtuaalimateriaalista. Tavoitteena on, että opiskelija osallistuu pientalon, asuinkerrostalon sekä liike-tuotantorakennusten rakennus- ja rakennesuunnitteluun sekä opiskelee Talonrakennuksen teemoja. Lisäksi perehdytään eri materiaalien ja rakennustuotteiden käyttöön eri tyyppisissä kohteissa.

Johdatus talonrakennukseen -julkaisu on yhteenveto Talonrakennuksen käsikirjoituksesta ja virtuaalimateriaalista. Tavoitteena on, että opiskelija osallistuu pientalon, asuinkerrostalon sekä liike-tuotantorakennusten rakennus- ja rakennesuunnitteluun sekä opiskelee Talonrakennuksen teemoja. Lisäksi perehdytään eri materiaalien ja rakennustuotteiden käyttöön eri tyyppisissä kohteissa.

Oppaassa kuvataan yleisimmät betonielementtien sähköasennukset piirustusesimerkein ja valokuvin.

Oppaassa kuvataan yleisimmät betonielementtien sähköasennukset piirustusesimerkein ja valokuvin.

Kerrostalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on esimerkki-korjauskohteen hankesuunnitelma, mitä voidaan käyttää hyväksi kun tehdään yksilöidyn kohteen Hankesuunnitelmaa. Materiaalin tarkoituksena on selvittää Hankesuunnitelman sisältöä ja antaa taustatietoa korjausrakentamisen tutkimuksesta ja yleisistä ratkaisuista.

Kerrostalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on esimerkki-korjauskohteen hankesuunnitelma, mitä voidaan käyttää hyväksi kun tehdään yksilöidyn kohteen Hankesuunnitelmaa. Materiaalin tarkoituksena on selvittää Hankesuunnitelman sisältöä ja antaa taustatietoa korjausrakentamisen tutkimuksesta ja yleisistä ratkaisuista.

Teräsrakenneyhdistys ry organisoi vuonna 2012 TRAP Teräsrakenteiden Asennus–Projektin tavoitteenaan tuottaa ajantasaista opiskelumateriaalia. Tämä julkaisu käsittelee TRAP-opetusmateriaalin kohtaa 5.0 Asennustyöt.

Teräsrakenneyhdistys ry organisoi vuonna 2012 TRAP Teräsrakenteiden Asennus–Projektin tavoitteenaan tuottaa ajantasaista opiskelumateriaalia. Tämä julkaisu käsittelee TRAP-opetusmateriaalin kohtaa 5.0 Asennustyöt.

Johdatus korjausrakentamiseen 2014 -julkaisu perustuu Korjausrakentamisen opintojaksoon, jossa on opiskeltu korjauskohteen elinkaaren eri vaiheissa tarvittavia työkaluja ja asiakirjoja: Huoltokirja, Kuntoarvio, Kuntotutkimukset, Kunnossapitotarveselvitys, PTS-suunnitelma, Hankesuunnitelma ja Korjaussuunnitelmia. Julkaisussa luodaan lisäksi katsaus rakentamisen aikakausiin, Suomen rakennuskulttuuriin, pientaloihin, kerrostaloihin, julkisiin rakennuksiin sekä taitorakenteisiin.

Johdatus korjausrakentamiseen 2014 -julkaisu perustuu Korjausrakentamisen opintojaksoon, jossa on opiskeltu korjauskohteen elinkaaren eri vaiheissa tarvittavia työkaluja ja asiakirjoja: Huoltokirja, Kuntoarvio, Kuntotutkimukset, Kunnossapitotarveselvitys, PTS-suunnitelma, Hankesuunnitelma ja Korjaussuunnitelmia. Julkaisussa luodaan lisäksi katsaus rakentamisen aikakausiin, Suomen rakennuskulttuuriin, pientaloihin, kerrostaloihin, julkisiin rakennuksiin sekä taitorakenteisiin.

Pinterest
Search