|| 22. Pusa (toim.) - Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle (2014.) || Käsikirjassa kuvataan ryhmämuotoista Kohtaamistaide-kuvataidetoimintaa, jossa kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisestä ja jossa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Käsikirjaan on koottu Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksessa käsiteltävät aiheet.

|| 22. Pusa (toim.) - Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle (2014.) || Käsikirjassa kuvataan ryhmämuotoista Kohtaamistaide-kuvataidetoimintaa, jossa kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisestä ja jossa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Käsikirjaan on koottu Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksessa käsiteltävät aiheet.

49. Viitala & Kokko (2015) Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla||Tämä julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön areenoita, kokemuksia yhteistyöstä ja yhteistyöhön liittyviä kehittämisen kohteita ja ratkaisuja. Julkaisussa tuodaan esiin mm. erilaisten innovaatioverkostojen rooli yhteistyössä sekä näkemyksiä hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvään…

49. Viitala & Kokko (2015) Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla||Tämä julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön areenoita, kokemuksia yhteistyöstä ja yhteistyöhön liittyviä kehittämisen kohteita ja ratkaisuja. Julkaisussa tuodaan esiin mm. erilaisten innovaatioverkostojen rooli yhteistyössä sekä näkemyksiä hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvään…

47. Ronkainen & Silvennoinen (toim.) (2015) Toimiva sairaala Living Lab (PDF) Julkaisussa avataan Toimiva Sairaala - Living Lab- hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia sekä kuvataan neljä kumppanuusverkoston, kehittämiskohteen ja -tavoitteiden osalta erilaista kehittämisprojektia.

'Lack of money' prompts care firms to end council contracts 20 March 2017 From the section UK Image copyright Getty Images Care f.

48. Lindström & Kumlander (toim.) (2015) Kokemuksen politiikkaa. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä (PDF) Tämä julkaisu avaa näkökulmia rikosseuraamus-, sosiaali- ja päihdetyön ammattilaisille ja opiskelijoille, kun he haluavat kehittää työtään asiakaslähtöisesti tai yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

48. Lindström & Kumlander (toim.) (2015) Kokemuksen politiikkaa. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä (PDF) Tämä julkaisu avaa näkökulmia rikosseuraamus-, sosiaali- ja päihdetyön ammattilaisille ja opiskelijoille, kun he haluavat kehittää työtään asiakaslähtöisesti tai yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

|| 23. Manninen ym. . Tulevaisuus turvassa! - Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin. (2014.) ||  Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat tulevaisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Raportti liittyy BOAT-hankkeeseen ja siinä tarkastellaan Itämeren alueen yrityksiä, korkeakouluja sekä julkishallinnon päätöksentekijöitä Triple Helix-viitekehyksen kautta.

|| 23. Manninen ym. . Tulevaisuus turvassa! - Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin. (2014.) || Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat tulevaisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Raportti liittyy BOAT-hankkeeseen ja siinä tarkastellaan Itämeren alueen yrityksiä, korkeakouluja sekä julkishallinnon päätöksentekijöitä Triple Helix-viitekehyksen kautta.

|| 24. Tikanmäki etc. – Mobile Object Emergency Vehicles. Samples of Evidence Series. Volume 3. (2014)  This report depicts the research project MOBI (Mobile Object Bus Interaction). The project aimed to create a common international ICT infrastructure for all Puclic Protection and Disaster Relief vehicles, based on better integration of ICT systems, applications, and services.

|| 24. Tikanmäki etc. – Mobile Object Emergency Vehicles. Samples of Evidence Series. Volume 3. (2014) This report depicts the research project MOBI (Mobile Object Bus Interaction). The project aimed to create a common international ICT infrastructure for all Puclic Protection and Disaster Relief vehicles, based on better integration of ICT systems, applications, and services.

|| 25. Manninen ym. – Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla (2014.) || Tämä julkaisu liittyy Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan BOAT-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa keskitytään teknologiateollisuuteen. Tämä raportti kuvaa Laurean BOAT-osahankkeessa toteutetun teknologiakartoituksen tuloksia.

|| 25. Manninen ym. – Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla (2014.) || Tämä julkaisu liittyy Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan BOAT-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa keskitytään teknologiateollisuuteen. Tämä raportti kuvaa Laurean BOAT-osahankkeessa toteutetun teknologiakartoituksen tuloksia.

|| 26. Henriksson ym. – Kehittämispohjaisen oppimisen sovellus peruskouluille. LbD4All-opas (2014.) ||  Tämä julkaisu on suunnattu peruskouluopetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kuvan Laurean pedagogisesta Learning by Developing (LbD) -toimintamallista ja sen peruskoulusovelluksesta (LbD4All). Tavoitteena on esitellä LbD4All-toimintamalli ja antaa virikkeitä sen käyttöön ottamisesta peruskoulussa.

|| 26. Henriksson ym. – Kehittämispohjaisen oppimisen sovellus peruskouluille. LbD4All-opas (2014.) || Tämä julkaisu on suunnattu peruskouluopetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kuvan Laurean pedagogisesta Learning by Developing (LbD) -toimintamallista ja sen peruskoulusovelluksesta (LbD4All). Tavoitteena on esitellä LbD4All-toimintamalli ja antaa virikkeitä sen käyttöön ottamisesta peruskoulussa.

|| 27. Pusa (ed.) – Encouter Art. Handbook for a Group Guide. (2014.) || This handbook is a collection of the subjects handled in Encounter Art group guide training. In addition to Encounter Art group guides, the handbook is well suited to social-welfare, health-care and educational supervisors when they assess the applicability of Encounter Art to the operations of their own units.

|| 27. Pusa (ed.) – Encouter Art. Handbook for a Group Guide. (2014.) || This handbook is a collection of the subjects handled in Encounter Art group guide training. In addition to Encounter Art group guides, the handbook is well suited to social-welfare, health-care and educational supervisors when they assess the applicability of Encounter Art to the operations of their own units.

|| 28. Mäntynen – Päiväkodin tädit tulosvastuussa. Uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa. (2014.) || Tämä julkaisu on Laurea Hyvinkään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen Laura Mäntysen opinnäytetyö. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa ja miten työn tehostamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet päiväkotien arkeen.

|| 28. Mäntynen – Päiväkodin tädit tulosvastuussa. Uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa. (2014.) || Tämä julkaisu on Laurea Hyvinkään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen Laura Mäntysen opinnäytetyö. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa ja miten työn tehostamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet päiväkotien arkeen.

|| 29. Lääveri ym. – Kerro kaverille kans. Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta. (2014.) || Tämän julkaisun tarkoituksena on kuvata Peer-to-Peer (P2P)-toimintamallia Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikössä. Julkaisu sisältää kirjoituksia toteutetuista P2P-kehittämisprojekteista sekä pedagogisia artikkeleita P2P-toimintamallista.

|| 29. Lääveri ym. – Kerro kaverille kans. Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta. (2014.) || Tämän julkaisun tarkoituksena on kuvata Peer-to-Peer (P2P)-toimintamallia Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikössä. Julkaisu sisältää kirjoituksia toteutetuista P2P-kehittämisprojekteista sekä pedagogisia artikkeleita P2P-toimintamallista.

|| 30. Ranta ym (toim.) – Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella. (2014.) || Tämä raportti kertoo kehittämistyöstä, jota on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahankkeessa. Osahankkeessa kehitettiin hyvinvointipalveluja ja toimintaa erityisesti terveyden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn Karkkilan ja Vihdin alueella.

|| 30. Ranta ym (toim.) – Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella. (2014.) || Tämä raportti kertoo kehittämistyöstä, jota on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahankkeessa. Osahankkeessa kehitettiin hyvinvointipalveluja ja toimintaa erityisesti terveyden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn Karkkilan ja Vihdin alueella.

|| 31. Tuohimaa & Pirilä (toim.) – Askeleita hyvinvointipolulla (2014.) || Julkaisu liittyy Pumppu-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa tehtiin vuosina 2011–2014 monitoimijaista yhteistyötä Länsi-Uudellamaalla kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

|| 31. Tuohimaa & Pirilä (toim.) – Askeleita hyvinvointipolulla (2014.) || Julkaisu liittyy Pumppu-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa tehtiin vuosina 2011–2014 monitoimijaista yhteistyötä Länsi-Uudellamaalla kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

|| 32. Heino ym. (toim.) – Rahat kotiin Venäjältä! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa. (2014.) ||  Opas on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tarvitsevat tietoa vientikaupan riskien hallinnasta ja vientisaatavien turvallisesta kotiuttamisesta Venäjältä. Erityistarkastelussa on remburssi maksutapana.

|| 32. Heino ym. (toim.) – Rahat kotiin Venäjältä! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa. (2014.) || Opas on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tarvitsevat tietoa vientikaupan riskien hallinnasta ja vientisaatavien turvallisesta kotiuttamisesta Venäjältä. Erityistarkastelussa on remburssi maksutapana.

|| 33. Koski yms. – Pilottiprojekti Kansainvälinen Sairaanhoitajuus Suomessa. (2014.) || Julkaisussa kuvataan filippiiniläisen sairaanhoitajaryhmän pätevöittämisprosessia EU-kelpoisiksi ammatinharjoittajiksi.

|| 33. Koski yms. – Pilottiprojekti Kansainvälinen Sairaanhoitajuus Suomessa. (2014.) || Julkaisussa kuvataan filippiiniläisen sairaanhoitajaryhmän pätevöittämisprosessia EU-kelpoisiksi ammatinharjoittajiksi.

|| 34 Lassila yms. – Matkailu- ja ravitsemisalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot alan kehittäjinä. (2014.) || Matkailu- ja ravitsemisalalla on ollut ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja vuodesta 2006 alkaen. Tämä kirja kuvaa ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon alkuvaiheita ja tutkinnon merkitystä alan kehittäjänä.

|| 34 Lassila yms. – Matkailu- ja ravitsemisalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot alan kehittäjinä. (2014.) || Matkailu- ja ravitsemisalalla on ollut ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja vuodesta 2006 alkaen. Tämä kirja kuvaa ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon alkuvaiheita ja tutkinnon merkitystä alan kehittäjänä.

Pinterest
Search