Laurean julkaisut | Laurea Publications

Laurea Publications
28 Pin-lisäykset30 Seuraajat
|| 22. Pusa (toim.) - Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle (2014.) || Käsikirjassa kuvataan ryhmämuotoista Kohtaamistaide-kuvataidetoimintaa, jossa kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisestä ja jossa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Käsikirjaan on koottu Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksessa käsiteltävät aiheet.

|| 22. Pusa (toim.) - Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle (2014.) || Käsikirjassa kuvataan ryhmämuotoista Kohtaamistaide-kuvataidetoimintaa, jossa kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisestä ja jossa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Käsikirjaan on koottu Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksessa käsiteltävät aiheet.

49. Viitala & Kokko (2015) Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla||Tämä julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön areenoita, kokemuksia yhteistyöstä ja yhteistyöhön liittyviä kehittämisen kohteita ja ratkaisuja. Julkaisussa tuodaan esiin mm. erilaisten innovaatioverkostojen rooli yhteistyössä sekä näkemyksiä hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvään…

49. Viitala & Kokko (2015) Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla||Tämä julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön areenoita, kokemuksia yhteistyöstä ja yhteistyöhön liittyviä kehittämisen kohteita ja ratkaisuja. Julkaisussa tuodaan esiin mm. erilaisten innovaatioverkostojen rooli yhteistyössä sekä näkemyksiä hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvään…

47. Ronkainen & Silvennoinen (toim.) (2015) Toimiva sairaala Living Lab (PDF) Julkaisussa avataan Toimiva Sairaala - Living Lab- hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia sekä kuvataan neljä kumppanuusverkoston, kehittämiskohteen ja -tavoitteiden osalta erilaista kehittämisprojektia.

47. Ronkainen & Silvennoinen (toim.) (2015) Toimiva sairaala Living Lab (PDF) Julkaisussa avataan Toimiva Sairaala - Living Lab- hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia sekä kuvataan neljä kumppanuusverkoston, kehittämiskohteen ja -tavoitteiden osalta erilaista kehittämisprojektia.

48. Lindström & Kumlander (toim.) (2015) Kokemuksen politiikkaa. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä (PDF) Tämä julkaisu avaa näkökulmia rikosseuraamus-, sosiaali- ja päihdetyön ammattilaisille ja opiskelijoille, kun he haluavat kehittää työtään asiakaslähtöisesti tai yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

48. Lindström & Kumlander (toim.) (2015) Kokemuksen politiikkaa. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä (PDF) Tämä julkaisu avaa näkökulmia rikosseuraamus-, sosiaali- ja päihdetyön ammattilaisille ja opiskelijoille, kun he haluavat kehittää työtään asiakaslähtöisesti tai yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

|| 23. Manninen ym. . Tulevaisuus turvassa! - Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin. (2014.) ||  Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat tulevaisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Raportti liittyy BOAT-hankkeeseen ja siinä tarkastellaan Itämeren alueen yrityksiä, korkeakouluja sekä julkishallinnon päätöksentekijöitä Triple Helix-viitekehyksen kautta.

|| 23. Manninen ym. . Tulevaisuus turvassa! - Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin. (2014.) || Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat tulevaisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Raportti liittyy BOAT-hankkeeseen ja siinä tarkastellaan Itämeren alueen yrityksiä, korkeakouluja sekä julkishallinnon päätöksentekijöitä Triple Helix-viitekehyksen kautta.

|| 24. Tikanmäki etc. – Mobile Object Emergency Vehicles. Samples of Evidence Series. Volume 3. (2014)  This report depicts the research project MOBI (Mobile Object Bus Interaction). The project aimed to create a common international ICT infrastructure for all Puclic Protection and Disaster Relief vehicles, based on better integration of ICT systems, applications, and services.

|| 24. Tikanmäki etc. – Mobile Object Emergency Vehicles. Samples of Evidence Series. Volume 3. (2014) This report depicts the research project MOBI (Mobile Object Bus Interaction). The project aimed to create a common international ICT infrastructure for all Puclic Protection and Disaster Relief vehicles, based on better integration of ICT systems, applications, and services.

|| 25. Manninen ym. – Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla (2014.) || Tämä julkaisu liittyy Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan BOAT-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa keskitytään teknologiateollisuuteen. Tämä raportti kuvaa Laurean BOAT-osahankkeessa toteutetun teknologiakartoituksen tuloksia.

|| 25. Manninen ym. – Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla (2014.) || Tämä julkaisu liittyy Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan BOAT-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa keskitytään teknologiateollisuuteen. Tämä raportti kuvaa Laurean BOAT-osahankkeessa toteutetun teknologiakartoituksen tuloksia.

|| 26. Henriksson ym. – Kehittämispohjaisen oppimisen sovellus peruskouluille. LbD4All-opas (2014.) ||  Tämä julkaisu on suunnattu peruskouluopetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kuvan Laurean pedagogisesta Learning by Developing (LbD) -toimintamallista ja sen peruskoulusovelluksesta (LbD4All). Tavoitteena on esitellä LbD4All-toimintamalli ja antaa virikkeitä sen käyttöön ottamisesta peruskoulussa.

|| 26. Henriksson ym. – Kehittämispohjaisen oppimisen sovellus peruskouluille. LbD4All-opas (2014.) || Tämä julkaisu on suunnattu peruskouluopetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kuvan Laurean pedagogisesta Learning by Developing (LbD) -toimintamallista ja sen peruskoulusovelluksesta (LbD4All). Tavoitteena on esitellä LbD4All-toimintamalli ja antaa virikkeitä sen käyttöön ottamisesta peruskoulussa.

|| 27. Pusa (ed.) – Encouter Art. Handbook for a Group Guide. (2014.) || This handbook is a collection of the subjects handled in Encounter Art group guide training. In addition to Encounter Art group guides, the handbook is well suited to social-welfare, health-care and educational supervisors when they assess the applicability of Encounter Art to the operations of their own units.

|| 27. Pusa (ed.) – Encouter Art. Handbook for a Group Guide. (2014.) || This handbook is a collection of the subjects handled in Encounter Art group guide training. In addition to Encounter Art group guides, the handbook is well suited to social-welfare, health-care and educational supervisors when they assess the applicability of Encounter Art to the operations of their own units.

|| 28. Mäntynen – Päiväkodin tädit tulosvastuussa. Uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa. (2014.) || Tämä julkaisu on Laurea Hyvinkään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen Laura Mäntysen opinnäytetyö. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa ja miten työn tehostamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet päiväkotien arkeen.

|| 28. Mäntynen – Päiväkodin tädit tulosvastuussa. Uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa. (2014.) || Tämä julkaisu on Laurea Hyvinkään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen Laura Mäntysen opinnäytetyö. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa ja miten työn tehostamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet päiväkotien arkeen.

Pinterest
Haku