99 ngày thay đổi cuộc đời (tui)

31 Pins34 Followers
99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 29: Viết.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 29: Viết.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 20: Nhây!

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 20: Nhây!

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 19: "Hack" cuộc sống.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 19: "Hack" cuộc sống.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 15: Đi lạc.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 15: Đi lạc.

99 ngày thay đổi cuộc đời - Ngày 30: Hãy yêu thương.

99 ngày thay đổi cuộc đời - Ngày 30: Hãy yêu thương.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 28: Hãy tin tưởng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 28: Hãy tin tưởng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 27: Luyện giọng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 27: Luyện giọng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 26: Khoe khoang.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 26: Khoe khoang.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 25: Phạm lỗi.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 25: Phạm lỗi.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 24: Bỏ hết phần thưởng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 24: Bỏ hết phần thưởng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 23: Tập thể dục.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 23: Tập thể dục.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 22: Không làm gì cả.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 22: Không làm gì cả.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 21: Rã băng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 21: Rã băng.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 18: Dừng đọc báo.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 18: Dừng đọc báo.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 17: Làm "sạch" máy tính.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 17: Làm "sạch" máy tính.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày 16: Tự in áo thun.

99 ngày thay đổi cuộc đời (tui) - Ngày Tự in áo thun.

Pinterest
Search