Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan

Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan

Här hittar du Viralgranskarens skolmaterial för nedladdning – lektionerna riktar sig till både äldre och yngre elever och lär även lärare hur man viralgranskar.

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter.

Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter.

Programmera mera - lektionstips: Vad är programmerat?

Programmera mera - lektionstips: Vad är programmerat?

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik | Metro

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

IIS ansvarar för den svenska toppdomänen och främjar utvecklingen av internet.

IIS ansvarar för den svenska toppdomänen och främjar utvecklingen av internet.

Här hittar du Viralgranskarens skolmaterial för nedladdning – lektionerna riktar sig till både äldre och yngre elever och lär även lärare hur man viralgranskar.

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

Pinterest
Search