Tove Jansson

Tove Jansson

Tove Jansson

Tove Jansson

Tove Jansson self portrait

Tove Jansson self portrait

original drawing by Tove Jansson.

original drawing by Tove Jansson.

Muskrat  -   from the Moomin  books by Tove Jansson

The Muskrat

Muskrat - from the Moomin books by Tove Jansson

TOVE JANSSON (1914-2001)  Spring Forest

TOVE JANSSON (1914-2001) Spring Forest

Tove Jansson

Tove Jansson

Tove

Tove

Tove Jansson - Liisa Ihmemaassa

Tove Jansson - Liisa Ihmemaassa

Pinterest
Haku