Caroline Tran
More ideas from Caroline
Knee pain preventing you from kicking ass on your leg day? Try these exercises, along with your stretching routine, to help strengthen your knees and bring some relief back to your exercise routine.

Arthritis Remedies Hands Natural Cures - 10 Strengthening Exercises To Relieve Knee Pain – Positive Health Wellness Infographic - Arthritis Remedies Hands Natural Cures

Áp dụng cho các trung tâm yoga, thẩm mỹ, gym tạo infographic tặng khách hàng

Áp dụng cho các trung tâm yoga, thẩm mỹ, gym tạo infographic tặng khách hàng

Lòng tham giữa chốn Ta Bà Ai ai cũng có đó là đương nhiên Càng tham càng lắm lụy phiền Nếu không tu sửa khổ liền bám theo - st #namobuddhaya #buddha #phật #khổ #An #tâm

Lòng tham giữa chốn Ta Bà Ai ai cũng có đó là đương nhiên Càng tham càng lắm lụy phiền Nếu không tu sửa khổ liền bám theo - st #namobuddhaya #buddha #phật #khổ #An #tâm

_((()))_ THỨC TỈNH _((()))_ Bàn tay năm ngón ngắn dài Đời người cũng vậy, chẳng ai giống mình Nghiệp duyên nhân thế khởi sinh Gieo nhân gặt quả, bóng hình theo ta. Mong chi ở chốn Ta Bà Vui buồn sướng khổ, cũng là trả vay Chuông chùa vang vẵng, tiếng ngân vang Thức tỉnh đời mê, bốn phương ngàn. Ta Bà cõi tạm, đừng say đắm Danh lợi sắc tàn, có rồi tan. A DI ĐÀ PHẬT

_((()))_ THỨC TỈNH _((()))_ Bàn tay năm ngón ngắn dài Đời người cũng vậy, chẳng ai giống mình Nghiệp duyên nhân thế khởi sinh Gieo nhân gặt quả, bóng hình theo ta. Mong chi ở chốn Ta Bà Vui buồn sướng khổ, cũng là trả vay Chuông chùa vang vẵng, tiếng ngân vang Thức tỉnh đời mê, bốn phương ngàn. Ta Bà cõi tạm, đừng say đắm Danh lợi sắc tàn, có rồi tan. A DI ĐÀ PHẬT

“Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.”

“Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.”

Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Môn nào cũng là số một. Pháp nào tương ưng với bạn thì pháp ấy là nhất. Pháp chẳng hợp với bạn thì nó không là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn thì mới đạt tới quả vị Phật. - Hòa Thượng. Tuyên Hóa khai thị

Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Môn nào cũng là số một. Pháp nào tương ưng với bạn thì pháp ấy là nhất. Pháp chẳng hợp với bạn thì nó không là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn thì mới đạt tới quả vị Phật. - Hòa Thượng. Tuyên Hóa khai thị

6 yoga types

swimming workouts for weight loss, i need to lose fat fast, tips for losing belly fat - 6 types explained. Which should you practice and what should you wear to be most comfortable?

Phương pháp hồi hướng và bài hồi hướng mẫu

Phương pháp hồi hướng và bài hồi hướng mẫu

Book Jacket

TA LỰA CHỌN LƯƠNG THIỆN KHÔNG PHẢI VÌ TA MỀM YẾU. ❤ Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người “nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng. ❤ Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng, “một sự nhịn, chín sự lành”, nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao.

TA LỰA CHỌN LƯƠNG THIỆN KHÔNG PHẢI VÌ TA MỀM YẾU. ❤ Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người “nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng. ❤ Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng, “một sự nhịn, chín sự lành”, nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao.