Eläin ruokana - kuluttajan opas

Eläinten hyvinvoinnissa on eroja eri tuotantotapojen osalta. Ruokapakkausten nimet hämmentävät: esimerkiksi munia, maitoa ja jauhelihaa myydään lukuisilla eri kauppanimillä, jotka eivät välttämättä kerro eläinten hyvinvoinnin todellisuudesta. Eläin ruokana - kuluttajan opas auttaa hahmottamaan, miten eläinten hyvinvointi toteutuu eri tavoin tuotetuissa eläinperäisissä tuotteissa. Lue lisää http://elainruokana.elaintieto.fi/ ja tiedät mitä syöt!
36 Pins17 Followers

Jos lehmät osaisivat lentää, kysymykset tuotantoeläinten hyvinvoinnistakin olisi varmaan ratkaistu. EHK havainnollistaa keksimällään lentävän lehmän maidolla niitä olosuhteita, joissa tuotantoeläin voisi mahdollisimman hyvin.

Luomutuotannossa porsaat vieroitetaan emostaan 40 päivän ikäisinä.

Vapaasti laiduntavan ja ulkoilevan lehmän maitoa ei ole myynnissä kuluttajille. Vapaasti laiduntavia ja ulkoilevia lehmiä on joillakin tiloilla, mutta itsenäisenä tuotteena niiden maitoa ei ole.

Vapaan lehmän maidon tuotantoon sitoutuneilla tiloilla vasikat nupoutetaan samoin kuin luomutiloilla rauhoitusta ja kivunlievitystä käyttäen.

kana tuotantoeläimenä

kana tuotantoeläimenä

Miten ostamasi maitotölkin sisällön tuottanut lehmä eli? Uusi opas tarjoaa vastauksia

Suurin osa kotimaisesta maidosta tuotetaan tavanomaisilla maitotiloilla. Luomumaitotilojen osuus on pieni. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen eri tuotantomuodoissa on vaikeaa, koska hyvinvoinnin perustason ylittäviä, yksiselitteisesti sitovia tuotantomuotoon kohdistuvia määräyksiä on lähinnä vain vasikoiden kohtelussa ja lehmien kesälaidunnuksessa.

Kananmunia myydään lukuisilla eri kauppanimillä ja brändeillä. Kanojen olosuhteiden perusteella tuotantotapoja on neljä erilaista, ja kullakin tuotantotavalla tuotettuja munia myydään – usein harhaanjohtavastikin - monenlaisilla nimillä. Kuluttajan opas auttaa vertailemaan eri tuotantotapoja ja kanojen hyvinvointia niissä.

Kaupassa voi olla vaikea valita tuotteita eläinten hyvinvoinnin perusteella, sillä hyvinvoinnissa on eroja eri eläinlajien ja tuotantotapojen osalta. Tutustu selkeään ja helppokäyttöiseen kuluttajan oppaaseen: http://elainruokana.elaintieto.fi/ ja tee tietoinen valinta!

EHK myös Instagramissa!

Emakon oloissa ja porsaiden vierotuksessa on eroja erilaisten tuotantotapojen osalta. Kurkkaa Eläin ruokana - kuluttajan oppaasta lisää: elainruokana.elaintieto.fi ja opi hahmottamaan, miten eläintenhyvinvointi toteutuu kotimaisilla tuotantotiloilla.

Broilerit elävät suurissa halleissa pehkulattialla. Samassa hallissa on tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia lintuja; yleisin parvikoko on 25 000 yksilöä.

Luomubroilerit pääsevät säävarauksella ulkoilemaan vähintään touko-syyskuussa.

Parsinavetoista lehmien ja hiehojen on päästävä ulos laitumelle tai jaloittelemaan vähintään 60 päivänä kesäaikaan. Pihattonavetoissa ulkoilua ei ole pakko järjestää.

Lihakarjan ulkoilusta ei ole säädöksiä. Yleisenä ja hyvänä käytänteenä lihakarjatiloilla on kuitenkin, että naudat laiduntavat kesäaikaan ja ulkoilevat mahdollisimman usein muina vuodenaikoina.

Luomuvasikat pääsevät jo viikon ikäisinä ryhmäkarsinaan muiden vasikoiden kanssa. Luomuvasikat saa myös nupouttaa, mutta nupoutuksessa on käytettävä rauhoitusta ja kivunlievitystä. Luomulihakarjaa ei välttämättä nupouteta ollenkaan.

Pinterest
Search