Lehmä maidontuotannossa

Suurin osa kotimaisesta maidosta tuotetaan tavanomaisilla maitotiloilla. Luomumaitotilojen osuus on pieni. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen eri tuotantomuodoissa on vaikeaa, koska hyvinvoinnin perustason ylittäviä, yksiselitteisesti sitovia tuotantomuotoon kohdistuvia määräyksiä on lähinnä vain vasikoiden kohtelussa ja lehmien kesälaidunnuksessa. Tähän tauluun on kerätty tietoa lehmien hyvinvoinnista eri maidontuotantotavoissa.
12 Pins17 Followers
Vapaasti laiduntavan ja ulkoilevan lehmän maitoa ei ole myynnissä kuluttajille. Vapaasti laiduntavia ja ulkoilevia lehmiä on joillakin tiloilla, mutta itsenäisenä tuotteena niiden maitoa ei ole.

Vapaasti laiduntavan ja ulkoilevan lehmän maitoa ei ole myynnissä kuluttajille. Vapaasti laiduntavia ja ulkoilevia lehmiä on joillakin tiloilla, mutta itsenäisenä tuotteena niiden maitoa ei ole.

Sarvien poisto eli nupoutus on kivulias toimenpide, joka tehdään lähes kaikkien lypsykarjatilojen vasikoille.

Sarvien poisto eli nupoutus on kivulias toimenpide, joka tehdään lähes kaikkien lypsykarjatilojen vasikoille.

Luomuvasikat pääsevät jo viikon ikäisinä ryhmäkarsinaan muiden vasikoiden kanssa.

Luomuvasikat pääsevät jo viikon ikäisinä ryhmäkarsinaan muiden vasikoiden kanssa.

Jos lehmät osaisivat lentää, kysymykset tuotantoeläinten hyvinvoinnistakin olisi varmaan ratkaistu. EHK havainnollistaa keksimällään lentävän lehmän maidolla niitä olosuhteita, joissa tuotantoeläin voisi mahdollisimman hyvin.

Jos lehmät osaisivat lentää, kysymykset tuotantoeläinten hyvinvoinnistakin olisi varmaan ratkaistu. EHK havainnollistaa keksimällään lentävän lehmän maidolla niitä olosuhteita, joissa tuotantoeläin voisi mahdollisimman hyvin.

Pihattonavetta

Pihattonavetta

Parsinavetassa kukin lehmä on kytkettynä omaan parteensa.

Parsinavetassa kukin lehmä on kytkettynä omaan parteensa.

Vapaana navetassa pidettävän, ulkona jaloittelevan ja kesällä laiduntavan lehmän maitoa ei ole erikseen myynnissä. Osalla tiloista lehmät kuitenkin elävät tällaista elämää.

Vapaana navetassa pidettävän, ulkona jaloittelevan ja kesällä laiduntavan lehmän maitoa ei ole erikseen myynnissä. Osalla tiloista lehmät kuitenkin elävät tällaista elämää.

Vapaan lehmän maidontuotanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaan lehmän maito on yksittäisen meijerin oma tuotemerkki. Sillä ei ole omia erillisiä säädöksiä eikä tavanomaisesta poikkeavaa viranomaisvalvontaa.

Vapaan lehmän maidontuotanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaan lehmän maito on yksittäisen meijerin oma tuotemerkki. Sillä ei ole omia erillisiä säädöksiä eikä tavanomaisesta poikkeavaa viranomaisvalvontaa.

Luonnonmukainen eläintuotanto on EU:n luomusäädösten mukaista Elintarviketurvallisuusviraston valvontajärjestelmään kuuluvaa eläintuotantoa.

Luonnonmukainen eläintuotanto on EU:n luomusäädösten mukaista Elintarviketurvallisuusviraston valvontajärjestelmään kuuluvaa eläintuotantoa.

Tavallista maitoa tuotetaan sekä parsi- että pihattonavetoissa.

Tavallista maitoa tuotetaan sekä parsi- että pihattonavetoissa.

Vapaan lehmän maitoa tuottavat tilat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet siihen, että eläimiä ei pidetä kytkettyinä parteen, vaan ne saavat aina liikkua vapaasti ainakin sisällä pihattonavetassa.

Vapaan lehmän maitoa tuottavat tilat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet siihen, että eläimiä ei pidetä kytkettyinä parteen, vaan ne saavat aina liikkua vapaasti ainakin sisällä pihattonavetassa.

Eläin ruokana -oppaassa voit vertailla lehmien elinolosuhteita eri tuotantotavoissa. Oppaaseen  on otettu tavallisen maidon, sekä luomumaidon lisäksi mukaan myös vapaaehtoiseen sopimustuotantoon perustuva "vapaan lehmän” maito sekä kuvitteellinen ”lentävän lehmän” maito, jota useilla tiloilla tuotetaan, mutta jota ei erikseen pakata ja myydä.

Eläin ruokana -oppaassa voit vertailla lehmien elinolosuhteita eri tuotantotavoissa. Oppaaseen on otettu tavallisen maidon, sekä luomumaidon lisäksi mukaan myös vapaaehtoiseen sopimustuotantoon perustuva "vapaan lehmän” maito sekä kuvitteellinen ”lentävän lehmän” maito, jota useilla tiloilla tuotetaan, mutta jota ei erikseen pakata ja myydä.

Pinterest
Search