Mattoja/Carpets - Persian, Shiraz

Shiraz-matto 166x230

Shiraz-matto 166x230

Shiraz-matto 60x62

Shiraz-matto 60x62

Shiraz-matto 142x225

Shiraz-matto 142x225

Shiraz-matto 140x207

Shiraz-matto 140x207

Shiraz-matto 166x230

Shiraz-matto 166x230

Shiraz-matto 145x235

Shiraz-matto 145x235

Shiraz-matto 100x147

Shiraz-matto 100x147

Shiraz-matto 160x244

Shiraz-matto 160x244

Shiraz-matto 159x258

Shiraz-matto 159x258

Pinterest
Haku