Pinterest • Maailman kätevin ideakuvasto

Muuttuva sukupuoli : seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa

1

Kuvaus: Kulttuurimme on kyllästetty eroilla, eriarvoistamisella ja normittamisella - oli kysymys sitten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tai ihonväristä, iästä ja yhteiskuntaluokasta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä pohdittaessa nämä kaikki näkökulmat on otettava huomioon. Teos edustaa viimeisintä tutkimusta erilaisista eroista sekä niiden yhteiskunnallisista ja kulttuurisista merkityksistä.

"Sukupuolen filosofia" Sukupuoli jos mikä vetää puoleensa kavahduttavia kannanottoja ja veretseisauttavia ajatuskömmähdyksiä. Siksi keskustelua ei ole syytä aloittaa ennen kuin käsitekärhämöinti on hoidettu alta pois. Miten sukupuoli määritellään? Kuka määrittelee ja mitä? Muistuttavatko sukupuolikysymykset rotukysymyksiä? Ja onko sukupuoli sittenkään pelkkä biologinen asia?

1

Tutkija peilin edessä : refleksiivisyys ja etnografinen tieto / Jeremy Gould & Katja Uusihakala. Kirjan etnografiset tapaustutkimukset kuljettavat lukijan poliittisten aktivistien Kairosta sisällissodasta toipuvaan Ugandaan ja edelleen Namibian entisten vapaustaistelijoiden pariin. Etelä-Afrikassa tarkastellaan valkoisten siirtolaisyhteisöjä, Kuubassa sukupuolta ja seksuaalisuutta ja Boliviassa poliittisen eliitin hyvän elämän politiikkaa.

Syöpälääkkeet-opas auttaa toteuttamaan syövän lääkehoitoa oikein ja turvallisesti. Yleisissä ohjeissa käsitellään syöpälääkkeiden luokittelua, työ- ja potilasturvallisuutta, lääkkeiden käsittelyä ja käyttökuntoon saattamista sekä annosten määrittämistä ja antotapoja. Lisäksi tarkastellaan lääkkeiden vaikutusmekanismeja, haitta- ja yhteisvaikutuksia, hoidon toteutusta munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa, lääkeresistenssiä ja tukihoitoja.

Venäjän palatseissa ja kaduilla (toim. Markku Kivinen & Leena Vähäkylä) tarjoaa perusteellisen ja monipuolisen läpileikkauksen nyky-Venäjän kulisseihin ja niiden taakse. Teoksessa tarkastellaan Venäjän taloutta, politiikkaa, hyvinvointia, kulttuuria ja ulkopolitiikkaa viimeisimmän tutkimustiedon valossa.

Voimaantuminen ja elämänpolitiikka : voimaantumisen resurssiteoria, uskaltava vastuullisuus, valinta, optimointi ja kompensointi / Juhani Räsänen. Voimaantumisen keskeisiä tutkimuskohteita ja ehtoja ovat ihmisen yksilölliset ja yhteiskunnalliset resurssit ja näiden keskinäiset merkityssuhteet. Merkityksellisimpiä ovat resurssit, joiden perusteella ihminen tekee valintoja, optimoi mahdollisuuksiaan ja kompensoi toimintojaan elämänlaatunsa parantamiseksi. Metropolian kirjasto - MetCat…

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia / Pia Saksala, Liisa Somerharju. Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia lähestyy fysiikan ja kemian ilmiöitä lähihoitajan ammatin näkökulmasta.

Ihmisen mieli / Riitta Hari, Jaakko Järvinen, Johannes Lehtonen... / Aivotutkijat, psykiatrit, psykologit, filosofit, uskonto- ja yhteiskuntatieteilijät ja kulttuurintutkijat pohtivat ihmismielen kehitystä ja toimintaa biologian, psykologian ja yhteiskunnan kehyksessä. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Lapsi uusissa oloissa : tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta / Jari Sinkkonen, Kaisa Tervonen-Arnkil. Lapsi uusissa oloissa -kirjan teemana on kiintymyssuhteen kehitys ja merkitys lapsilla, jotka joutuvat uusiin tai poikkeusoloihin, esimerkiksi adoptoidut ja sijoitetut lapset, ja miten tämä tulisi huomioida esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kohtaamisissa.