Nuorten vanhemmuus

Tutustu aiheeseen liittyviin aiheisiin

Hoitava kiintymys - terapeuttinen vanhemmuus : käsikirja kasvattajille ja ammattilaisille / Kim S. Golding. Käsikirja toimii perusteellisena oppaana kaikille vanhemmille, kasvattajille, hoitajille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Hoitava kiintymys - terapeuttinen vanhemmuus : käsikirja kasvattajille ja ammattilaisille / Kim S. Golding. Käsikirja toimii perusteellisena oppaana kaikille vanhemmille, kasvattajille, hoitajille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Tietoa nuorten vanhemmille ehkäisystä www.kumita.fi

Tietoa nuorten vanhemmille ehkäisystä www.kumita.fi

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämisen yhteistoimintaelin, lakisääteiseltä nimeltään työsuojelutoimikunta, toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä edustuksellista yhteistoimintaa. Työsuojelun yhteistoimintaelimen tärkein tehtävä on tuottaa työnantajan ja henkilöstön välisiä sosiaalisia sopimuksia työolosuhteiden ja työolosuhteisiin kohdistuvan toiminnan kehittämiseen.

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämisen yhteistoimintaelin, lakisääteiseltä nimeltään työsuojelutoimikunta, toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä edustuksellista yhteistoimintaa. Työsuojelun yhteistoimintaelimen tärkein tehtävä on tuottaa työnantajan ja henkilöstön välisiä sosiaalisia sopimuksia työolosuhteiden ja työolosuhteisiin kohdistuvan toiminnan kehittämiseen.

Syödään yhdessä : ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä : ruokasuositukset lapsiperheille

Pakko-oireiselle häiriölle (OCD) on ominaista ahdistusta herättävät pakkoajatukset ja pakkotoiminnot, joilla sairastava pyrkii hillitsemään niiden mukanaan tuomaa ahdistusta. Teoksessa tarkastellaan monipuolisesti pakko-oireista häiriötä ja sen ilmenemismuotoja lapsuudesta aikuisuuteen. Kirjassa käsitellään pakko-oireiden syitä ja sitä ennustavia tekijöitä sekä hoitomenetelmiä, joiden avulla oireita voidaan lievittää.

Pakko-oireiselle häiriölle (OCD) on ominaista ahdistusta herättävät pakkoajatukset ja pakkotoiminnot, joilla sairastava pyrkii hillitsemään niiden mukanaan tuomaa ahdistusta. Teoksessa tarkastellaan monipuolisesti pakko-oireista häiriötä ja sen ilmenemismuotoja lapsuudesta aikuisuuteen. Kirjassa käsitellään pakko-oireiden syitä ja sitä ennustavia tekijöitä sekä hoitomenetelmiä, joiden avulla oireita voidaan lievittää.

Kirjassa tarkastellaan markkinointia kokonaisvaltaisena ihmistieteenä ja brändejä sosiaalisina ja kulttuurisina tuotoksina. Tämän vallankumouksellisen ajattelun ymmärtäminen tarjoaa suunnattomia mahdollisuuksia ja täysin uusia tapoja hahmottaa ansaintalogiikka, kun keskiöön nousevat ihmisten tavat toimia ja tehdä ostopäätöksiä.

Kirjassa tarkastellaan markkinointia kokonaisvaltaisena ihmistieteenä ja brändejä sosiaalisina ja kulttuurisina tuotoksina. Tämän vallankumouksellisen ajattelun ymmärtäminen tarjoaa suunnattomia mahdollisuuksia ja täysin uusia tapoja hahmottaa ansaintalogiikka, kun keskiöön nousevat ihmisten tavat toimia ja tehdä ostopäätöksiä.

Kirjassa haastetaan lukijaa uudenlaiseen ajatteluun ja kyseenalaistetaan tavanomaista viisautta. Kirja ei tarkastele kvartaaleitatai ceteris paribus -ehtojen rajaamaa kansantaloutta. Ihminen on kokonaisuus toimijana, se ei voi toimia reunaehdoilla tai vain muutamien olettamien varassa. Kirjassa tarkastellaan maailmantalouden tasapainoon vaikuttavia kehitystrendejä ja strategioita uudella tavalla.

Kirjassa haastetaan lukijaa uudenlaiseen ajatteluun ja kyseenalaistetaan tavanomaista viisautta. Kirja ei tarkastele kvartaaleitatai ceteris paribus -ehtojen rajaamaa kansantaloutta. Ihminen on kokonaisuus toimijana, se ei voi toimia reunaehdoilla tai vain muutamien olettamien varassa. Kirjassa tarkastellaan maailmantalouden tasapainoon vaikuttavia kehitystrendejä ja strategioita uudella tavalla.

Johtamisen kehittäminen / Pauli Juuti.

Johtamisen kehittäminen / Pauli Juuti.

Ymmärrämmekö näkemäämme? : visuaalisen hahmottamisen häiriöt / Heli Isomäki. Kirja on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville, jotka kohtaavat työssään visuaalisen hahmottamisen kehityksellisiä vaikeuksia. Erityisesti se antaa tietoa lasten vaikeuksien tunnistamiseen ja tuen suunnitteluun opettajille, erityisopettajille ja psykologeille. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Ymmärrämmekö näkemäämme? : visuaalisen hahmottamisen häiriöt / Heli Isomäki. Kirja on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville, jotka kohtaavat työssään visuaalisen hahmottamisen kehityksellisiä vaikeuksia. Erityisesti se antaa tietoa lasten vaikeuksien tunnistamiseen ja tuen suunnitteluun opettajille, erityisopettajille ja psykologeille. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Pinterest
Haku