Sota

Tutustu aiheeseen liittyviin aiheisiin

Isän sota

Letto Frontlight + 5 e-kirjaa

Isän sota

whimsical! Couture Dreams Whisper Ivory Bed Skirt- put this same material behind the burlap curtains!!

Whisper Bed Skirt

whimsical! Couture Dreams Whisper Ivory Bed Skirt- put this same material behind the burlap curtains!!

Suomen sota 1808.

Suomen sota 1808.

Lapin Museoportaali - Sallan museot - Sallan Sota- ja jälleenrakennusajan museo

Lapin Museoportaali - Sallan museot - Sallan Sota- ja jälleenrakennusajan museo

Lapin sota

Lapin sota

Tähtien sota - Tietokoneen taustakuvat: http://wallpapic-fi.com/elokuva/tahtien-sota/wallpaper-35086

Tähtien sota - Tietokoneen taustakuvat: http://wallpapic-fi.com/elokuva/tahtien-sota/wallpaper-35086

The Winter War was 30. 11.1939 - 13. 3.1940 took place between Finland and the Soviet Union war. Talvisota oli 30. 11.1939 – 13. 3.1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä käyty sota.-Photo:SA-kuva

The Winter War was 30. 11.1939 - 13. 3.1940 took place between Finland and the Soviet Union war. Talvisota oli 30. 11.1939 – 13. 3.1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä käyty sota.-Photo:SA-kuva

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Noin viikon uutiset 13.11.2014: Kylmä sota

Noin viikon uutiset 13.11.2014: Kylmä sota

Pinterest
Haku