Pinterest • Maailman kätevin ideakuvasto

Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia, eds. Rolin, Kaakkuri-Knuuttila, Henttonen

2
5

Kuvaus: Daniel Golemanin pieni kirja tiivistää käytännönläheisesti uusimman tiedon aivoista ja tunneälystä: mikä on tunneäly, missä se sijaitsee aivoissamme ja mihin mekanismeihin vaikuttamalla voi jokainen tulla taitavammaksi tunteiden ymmärtämisessä ja hallinnassa, oppia tekemään järkevämpiä valintoja ja päätöksiä sekä lisätä elämän hallintaa ja elämästä nauttimista.

Lapsen filosofia / Eero Ojanen. Eero Ojanen pohtii lasta ja lapsen olemusta. Miksi kaikkien kokemaan asiaan liittyy niin paljon arvoituksellisuutta? Mikä on lapsuuden paikka ja merkitys ihmisyydessä, ja onko se jollain tapaa jopa avain ihmisyyteen? Entä lapsen ja lapsuuden paikka yhteiskunnassa, kulttuurissa ja filosofiassa? Sofianlehdonkatu, Tukholmankatu

Kuvaus: Ensimmäinen laaja teos yhteisöllisyyden kulttuurihistoriasta tarkastelee erilaisia yhteisöjä Ruotsissa ja Suomessa viidellä vuosisadalla. Artikkeleissa tuodaan esiin yhteisöllisyyden muuttuvia ja pysyviä piirteitä ja pohditaan, miten yhteisössä eletään, mitä yhteisöllisyys ihmisille merkitsee ja kuinka yhteisö ja sen jäsenet muokkaavat toisiaan. Empiiristen tapausesimerkkien lisäksi käsitellään myös historiantutkimuksen metodiikkaa.

Uudistuva mielenterveystyö / Maria Vuorilehto, Tuulevi Larri, Marjo Kurki, Heli Hätönen. Oppikirja kuvaa mielenterveyshoitotyön auttamismenetelmät selkeästi ja konkreettisesti ja tukee samalla opiskelijan ammatillista kasvua. Potilaiden ja asiakkaiden omat voimavarat halutaan tärkeäksi osaksi hoitoa ja kuntoutusta. Ensimmäistä kertaa myös kokemusasiantuntijan rooli on sisällytetty oppikirjaan. Sofianlehdonkatu, Tukholmankatu

Tere Vaden: Heidegger, Zizek ja vallankumous

The conservative philosopher John Kekes explores what makes a good life. I don't agree with everything, but fascinating reading nonetheless.

John O'Connor's first novel, Cowboys and Indians (1991). James Joyce meets Irvine Welsh?

1
1
1