Tehtäväkortit

Luo innostavaa ja opettavaista tekemistä tehtäväkorteilla. Tutustu parhaisiin ideoihin ja anna mielikuvituksen lentää!
Early Childhood, Childhood, Kids, Education, Children, Peda, Family Guy, Poster, Childhood Education

Monilukutaidosta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) yksi laaja-alaisen osaamisen alueista on monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teemana 18.3.2021 on ”Nyt on monilukutaidon aika”. Sen tarkoituksena on muistuttaa meitä monilukutaidon tärkeydestä, rikkaasta kielellisestä ympäristöstä, ääneen lukemisesta sekä tutkivasta oppimisesta ja tehdä näkyväksi konkreettisia keinoja niiden edistämiseen päivittäin…

Avatar
Veera Isokangas

Related interests