Pinterest
Harjoitellaan kaksoiskonsonantteja värikkäiden kuvien kautta. Sopii esim. Suomi toisena kielenä -harjoituksiin.

Harjoitellaan kaksoiskonsonantteja värikkäiden kuvien kautta. Sopii esim. Suomi toisena kielenä -harjoituksiin.

Elokuun kirjoituskalenteri

This product is in Finnish. A writing promt calender from August 2014 to October This work by Maria Pernu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International License.

Sanelu, kuuntele ja kirjoita lauseet.

Sanelu, kuuntele ja kirjoita lauseet.

Annun kirjoitustehtävä, sanataide oppimateriaali

Free and printable, fun and simple writing tasks in the worksheets from the Colournauts

Hae kuva, kirjoita sana, tarkista samanvärisestä lapusta

Hae kuva, kirjoita sana, tarkista samanvärisestä lapusta

Palautetta teksistä (Välkky, Sanoma Pro)

Palautetta teksistä (Välkky, Sanoma Pro)