ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Φτιάχνοντας θέατρο και κούκλες με κουτάλες!

painted rocks - love this house! This would be an amazing idea to do with children or even secretly for them and hide the rocks in the garden! I would have been taken to a whole other world of imagination if I found fairy houses in our garden!

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Φτιάχνοντας θέατρο και κούκλες με κουτάλες!

Love the purple hedgehogs! Use this page to see *many* rockpainting ideas.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Φτιάχνοντας θέατρο και κούκλες με κουτάλες!

Painted Rocks - I've done this craft with my DD & it's a lot of fun. We placed the finished rocks in the garden. by kelli

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Φτιάχνοντας θέατρο και κούκλες με κουτάλες!

From kokokoKIDS: Painted rocks are great accessories for encouraging dramatic play, and durable for outdoor play.

Pinterest
Search