Mozart Pastel on pastelmat, A4

Mozart Pastel on pastelmat, A4

Riot Pastel on pastelmat, 30cm x 40cm

Riot Pastel on pastelmat, 30cm x 40cm

"Clitschko" Oil on canvas, size 50cm x 70cm

"Clitschko" Oil on canvas, size 50cm x 70cm

"Risku", pastel drawing, size A3

"Risku", pastel drawing, size A3

"Mamma" oil on canvas, size 30cm x 40cm

"Mamma" oil on canvas, size 30cm x 40cm

Kati & Keila, pastel, size A3

Kati & Keila, pastel, size A3

Kosti & Vuokko Pastel, size A3

Kosti & Vuokko Pastel, size A3

Ojeroso VII color pencils, size A3

Ojeroso VII color pencils, size A3

"Beeda" Oil painting, size 50cm x 70cm

"Beeda" Oil painting, size 50cm x 70cm

Acrylic painting, size 50cm x 70cm

Acrylic painting, size 50cm x 70cm

Pinterest
Haku