Lumijoen 4H-yhdistys

Lumijoen 4H-yhdistys

lumijoki.4h.fi
4H-yhdistyksemme toimii lumijokilaisten lasten ja nuorten parissa. Yhdistyksemme toimintaan kuuluvat mm. työpalvelu, kerhot, kurssit, retket ja leirit.
Lumijoen 4H-yhdistys