Bye Bye leather patch - hello vegan Nurmi #vegan #veganfashion #veganlove #fashion #timestheychangin #ttc

Bye Bye leather patch - hello vegan Nurmi #vegan #veganfashion #veganlove #fashion #timestheychangin #ttc

Nurmi Jeans // Sewing

Nurmi Jeans // Sewing

Nurmi Jeans // Stitching back pockets

Nurmi Jeans // Stitching back pockets

Men's Nurmi Jeans // Beck

Men's Nurmi Jeans // Beck

Men's Nurmi Jeans // Beck

Men's Nurmi Jeans // Beck

Nurmi jeans // vegetable tanned leather label cut with laser

Nurmi jeans // vegetable tanned leather label cut with laser

Nurmi jeans

Nurmi jeans

Nurmi jeans // tag with product info

Nurmi jeans // tag with product info

Women's Jeans // Beth

Women's Jeans // Beth

Women's Jeans // Beth

Women's Jeans // Beth

Pinterest
Haku