Romeinse cijfers

Roman Numeral Chart (If the smaller letter (in value) is in front you subtract. If the larger letter (in value) is in front you add).

"Finlandia" - Jean Sibelius (Finland's Independence Day, 6th Dec.) *This is the entire piece, beautifully orchestrated.

is Finlands independence day years). Finlandia hymn by Sibelius.

Finland flag printable

Print these and add Finland to your collection of European flags. Why not make some European Union bunting?

Christopher Columbus Game Och mycket mer finns på denna hemsida av BBC

Monday, October is Columbus Day. It is a National holiday to celebrate Christopher Columbus and his arrival to the new world. Below is a video for older students from the History Channel.

Vikingar - Runor och myter - YouTube

Vikingar - Runor och myter - YouTube

10 frågor om Finlands självständighet | Vetamix | svenska.yle.fi

10 frågor om Finlands självständighet | Vetamix | svenska.yle.fi

Forntid del 1 Flickornas och kvinnornas historia - Play - NE

Forntid del 1 Flickornas och kvinnornas historia - Play - NE

Bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter. De åtta presidenter som redan gått ur tiden och som förärats med minnesmärke i Helsingfors presenteras i varsin dramatiserad kortfilm. Webbplatsen utgör Helsingfors stads byggnadskontors satsning på jubileumsåret för vår självständighet. Byggnadskontoret sköter Helsingfors offentliga miljö, inklusive underhållet av minnesmärkena.

Bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter. De åtta presidenter som redan gått ur tiden och som förärats med minnesmärke i Helsingfors presenteras i varsin dramatiserad kortfilm. Webbplatsen utgör Helsingfors stads byggnadskontors satsning på jubileumsåret för vår självständighet. Byggnadskontoret sköter Helsingfors offentliga miljö, inklusive underhållet av minnesmärkena.

Suomen presidentit |

Suomen presidentit |

Finlands 100-åriga historia genom familjen Virtanen | Vetamix | svenska.yle.fi

Finlands 100-åriga historia genom familjen Virtanen | Vetamix | svenska.yle.fi

Bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter. De åtta presidenter som redan gått ur tiden och som förärats med minnesmärke i Helsingfors presenteras i varsin dramatiserad kortfilm. Webbplatsen utgör Helsingfors stads byggnadskontors satsning på jubileumsåret för vår självständighet. Byggnadskontoret sköter Helsingfors offentliga miljö, inklusive underhållet av minnesmärkena.

Bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter. De åtta presidenter som redan gått ur tiden och som förärats med minnesmärke i Helsingfors presenteras i varsin dramatiserad kortfilm. Webbplatsen utgör Helsingfors stads byggnadskontors satsning på jubileumsåret för vår självständighet. Byggnadskontoret sköter Helsingfors offentliga miljö, inklusive underhållet av minnesmärkena.

Pinterest
Search