Masennus

83 Pins29 Followers
Mitä tehdä, kun kumppani sairastuu masennukseen? Aika paljonkin. #masennus

Mitä tehdä, kun kumppani sairastuu masennukseen? Aika paljonkin. #masennus

Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt ovat monimuotoisia. Ne ovat yleisempiä kuin luullaan. Oireilu vaihtelee ikäkausien ja lapsen kehitysvaiheiden mukaan. Mielenterveyshäiriöiden syntyyn vaikuttavat useat tekijät. Vaikeat elämänkokemukset, menetykset ja kasvuolosuhteet ovat tärkeimpiä. Myös perimä vaikuttaa omalta osaltaan. Lapset ja nuoret voivat sairastaa kaikkia mielialahäiriöitä ja niiden peruspiirteet ovat samanlaisia kuin aikuisillakin. Mielenterveyshäiriöt voivat esiintyä käytös-­…

Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt ovat monimuotoisia. Ne ovat yleisempiä kuin luullaan. Oireilu vaihtelee ikäkausien ja lapsen kehitysvaiheiden mukaan. Mielenterveyshäiriöiden syntyyn vaikuttavat useat tekijät. Vaikeat elämänkokemukset, menetykset ja kasvuolosuhteet ovat tärkeimpiä. Myös perimä vaikuttaa omalta osaltaan. Lapset ja nuoret voivat sairastaa kaikkia mielialahäiriöitä ja niiden peruspiirteet ovat samanlaisia kuin aikuisillakin. Mielenterveyshäiriöt voivat esiintyä käytös-­…

Tutkimuksessa 4–6-vuotiaana ADHD-diagnoosin saaneiden riski sairastua masennukseen 9–18-vuotiaana havaittiin noin nelinkertaiseksi, kun heitä verrattiin terveisiin lapsiin. Itsemurhaa oli yrittänyt 18 prosenttia alle 14-vuotiaista ADHD-lapsista ja -nuorista, mutta vain alle 6 prosenttia verrokeista. Myös itsemurhasuunnitelmat olivat yleisempiä ADHD:ta potevien keskuudessa. ADHD-lasten #masennus- ja itsemurhataipumukset eivät selittyneet äidin masennuksella, joka viittaisi perinnölliseen…

Tutkimuksessa 4–6-vuotiaana ADHD-diagnoosin saaneiden riski sairastua masennukseen 9–18-vuotiaana havaittiin noin nelinkertaiseksi, kun heitä verrattiin terveisiin lapsiin. Itsemurhaa oli yrittänyt 18 prosenttia alle 14-vuotiaista ADHD-lapsista ja -nuorista, mutta vain alle 6 prosenttia verrokeista. Myös itsemurhasuunnitelmat olivat yleisempiä ADHD:ta potevien keskuudessa. ADHD-lasten #masennus- ja itsemurhataipumukset eivät selittyneet äidin masennuksella, joka viittaisi perinnölliseen…

Vakavaa masennusta potevat lapset ja nuoret eivät todennäköisesti saa apua masennuslääkkeistä, tuore tutkimus vahvistaa. Erilaisten terapioiden pitäisikin aina olla ensisijainen hoito heille. #masennus

Vakavaa masennusta potevat lapset ja nuoret eivät todennäköisesti saa apua masennuslääkkeistä, tuore tutkimus vahvistaa. Erilaisten terapioiden pitäisikin aina olla ensisijainen hoito heille. #masennus

Mielenterveyshäiriöt yhdistettynä suvaitsemattomuuteen lasta kohtaan lisäävät masentuneisuutta.

Mielenterveyshäiriöt yhdistettynä suvaitsemattomuuteen lasta kohtaan lisäävät masentuneisuutta.

– Äidin lievän masennuksen rajan ylittävät raskaudenaikaiset masennusoireet lisäsivät riskiä sille, että äiti muodostaa vääristyneen mielikuvan vauvastaan ja omasta suhteestaan vauvaan. Vääristynyt mielikuva tarkoittaa, että mielikuvan muodostumista ohjaa jokin vääristävä tekijä, joka muokkaa äidin mielen sisäistä kokemusta vauvasta. Vääristävä tekijä voi olla esimerkiksi äidin raskaudenaikainen kokemus, että tuleva lapsi tuntuu vaikeahoitoiselta, Ahlqvist-Björkroth sanoo.

– Äidin lievän masennuksen rajan ylittävät raskaudenaikaiset masennusoireet lisäsivät riskiä sille, että äiti muodostaa vääristyneen mielikuvan vauvastaan ja omasta suhteestaan vauvaan. Vääristynyt mielikuva tarkoittaa, että mielikuvan muodostumista ohjaa jokin vääristävä tekijä, joka muokkaa äidin mielen sisäistä kokemusta vauvasta. Vääristävä tekijä voi olla esimerkiksi äidin raskaudenaikainen kokemus, että tuleva lapsi tuntuu vaikeahoitoiselta, Ahlqvist-Björkroth sanoo.

Tanssi-liiketerapiasta väitöskirjaansa tekevä psykologi ja tanssi-liiketerapeutti Päivi Pylvänäinen on myös mukana tutkimusryhmässä. Hänen aikaisemmissa tutkimuksissaan tanssi-liiketerapian hyödyt masennuspotilaille ovat olleet selvät, mutta tutkittavien määrä, eli otos, on ollut niin pieni, ettei tuloksia ole voitu yleistää.

Tanssi-liiketerapiasta väitöskirjaansa tekevä psykologi ja tanssi-liiketerapeutti Päivi Pylvänäinen on myös mukana tutkimusryhmässä. Hänen aikaisemmissa tutkimuksissaan tanssi-liiketerapian hyödyt masennuspotilaille ovat olleet selvät, mutta tutkittavien määrä, eli otos, on ollut niin pieni, ettei tuloksia ole voitu yleistää.

Все разговоры о равенстве человеческих возможностей кажутся мне наивными в том числе и поэтому. Masennuksen ajatellaan yleensä johtuvan aivokemian epätasapainosta ja välittäjäaine serotoniinin puutteesta. Tilannetta pyritään korjaamaan serotoniinilääkkeellä. Itse en usko siihen, että kysymys olisi tällaisesta kemiallisesta puutoksesta, vaan jostain, mikä liittyy aivojen rakenteeseen. Tutkimuksissamme olemme päätyneet siihen, että välittäjäaineisiin vaikuttavat lääkkeet jollain tavoin…

Все разговоры о равенстве человеческих возможностей кажутся мне наивными в том числе и поэтому. Masennuksen ajatellaan yleensä johtuvan aivokemian epätasapainosta ja välittäjäaine serotoniinin puutteesta. Tilannetta pyritään korjaamaan serotoniinilääkkeellä. Itse en usko siihen, että kysymys olisi tällaisesta kemiallisesta puutoksesta, vaan jostain, mikä liittyy aivojen rakenteeseen. Tutkimuksissamme olemme päätyneet siihen, että välittäjäaineisiin vaikuttavat lääkkeet jollain tavoin…

Pro­fes­sori Jo­nesin mu­kaan kulttuu­rinen ymmär­ryk­semme psy­koo­seista on vahin­gol­li­sesti kapeu­tunut. Histo­rial­liset, kulttuu­riset, taiteel­liset, kauno­kir­jal­liset ja hengel­liset yh­teydet merki­tysten löytä­mi­seksi äärim­mäi­sistä koke­muk­sista on Jo­nesin mu­kaan kat­kottu. Kulttuu­rimme pato­lo­gisoi ar­motta kai­ken min­kä voi luoki­tella psy­koot­ti­seksi, Jo­nes sa­noo, ja ava­rampi, moniää­ni­sempi ja rik­kaampi kulttuu­rinen dis­kurssi on kado­tettu. Jo­nesin mu­kaan…

Pro­fes­sori Jo­nesin mu­kaan kulttuu­rinen ymmär­ryk­semme psy­koo­seista on vahin­gol­li­sesti kapeu­tunut. Histo­rial­liset, kulttuu­riset, taiteel­liset, kauno­kir­jal­liset ja hengel­liset yh­teydet merki­tysten löytä­mi­seksi äärim­mäi­sistä koke­muk­sista on Jo­nesin mu­kaan kat­kottu. Kulttuu­rimme pato­lo­gisoi ar­motta kai­ken min­kä voi luoki­tella psy­koot­ti­seksi, Jo­nes sa­noo, ja ava­rampi, moniää­ni­sempi ja rik­kaampi kulttuu­rinen dis­kurssi on kado­tettu. Jo­nesin mu­kaan…

В Финляндии получить оплачиваемую Пенсионным фондом психотерапию, ох, как непросто, а иногда невозможно. В этих делах часто приходится рассчитывать только на себя. Psykoterapiaan hakeutumisen prosessi ja siihen liittyvät hoidettavat asiat voivat tuntua sekavalta vyyhdiltä. Tämä muistilista auttaa hahmottamaan mitä asioita siihen liittyy ja missä järjestyksessä niitä tulisi järjestellä #masennus

В Финляндии получить оплачиваемую Пенсионным фондом психотерапию, ох, как непросто, а иногда невозможно. В этих делах часто приходится рассчитывать только на себя. Psykoterapiaan hakeutumisen prosessi ja siihen liittyvät hoidettavat asiat voivat tuntua sekavalta vyyhdiltä. Tämä muistilista auttaa hahmottamaan mitä asioita siihen liittyy ja missä järjestyksessä niitä tulisi järjestellä #masennus

Pinterest
Search