Masennus

76 Pin-lisäystä29 Seuraajat
Все разговоры о равенстве человеческих возможностей кажутся мне наивными в том числе и поэтому. Masennuksen ajatellaan yleensä johtuvan aivokemian epätasapainosta ja välittäjäaine serotoniinin puutteesta. Tilannetta pyritään korjaamaan serotoniinilääkkeellä. Itse en usko siihen, että kysymys olisi tällaisesta kemiallisesta puutoksesta, vaan jostain, mikä liittyy aivojen rakenteeseen. Tutkimuksissamme olemme päätyneet siihen, että välittäjäaineisiin vaikuttavat lääkkeet jollain tavoin…

Все разговоры о равенстве человеческих возможностей кажутся мне наивными в том числе и поэтому. Masennuksen ajatellaan yleensä johtuvan aivokemian epätasapainosta ja välittäjäaine serotoniinin puutteesta. Tilannetta pyritään korjaamaan serotoniinilääkkeellä. Itse en usko siihen, että kysymys olisi tällaisesta kemiallisesta puutoksesta, vaan jostain, mikä liittyy aivojen rakenteeseen. Tutkimuksissamme olemme päätyneet siihen, että välittäjäaineisiin vaikuttavat lääkkeet jollain tavoin…

Pro­fes­sori Jo­nesin mu­kaan kulttuu­rinen ymmär­ryk­semme psy­koo­seista on vahin­gol­li­sesti kapeu­tunut. Histo­rial­liset, kulttuu­riset, taiteel­liset, kauno­kir­jal­liset ja hengel­liset yh­teydet merki­tysten löytä­mi­seksi äärim­mäi­sistä koke­muk­sista on Jo­nesin mu­kaan kat­kottu. Kulttuu­rimme pato­lo­gisoi ar­motta kai­ken min­kä voi luoki­tella psy­koot­ti­seksi, Jo­nes sa­noo, ja ava­rampi, moniää­ni­sempi ja rik­kaampi kulttuu­rinen dis­kurssi on kado­tettu. Jo­nesin mu­kaan…

Pro­fes­sori Jo­nesin mu­kaan kulttuu­rinen ymmär­ryk­semme psy­koo­seista on vahin­gol­li­sesti kapeu­tunut. Histo­rial­liset, kulttuu­riset, taiteel­liset, kauno­kir­jal­liset ja hengel­liset yh­teydet merki­tysten löytä­mi­seksi äärim­mäi­sistä koke­muk­sista on Jo­nesin mu­kaan kat­kottu. Kulttuu­rimme pato­lo­gisoi ar­motta kai­ken min­kä voi luoki­tella psy­koot­ti­seksi, Jo­nes sa­noo, ja ava­rampi, moniää­ni­sempi ja rik­kaampi kulttuu­rinen dis­kurssi on kado­tettu. Jo­nesin mu­kaan…

В Финляндии получить оплачиваемую Пенсионным фондом психотерапию, ох, как непросто, а иногда невозможно. В этих делах часто приходится рассчитывать только на себя. Psykoterapiaan hakeutumisen prosessi ja siihen liittyvät hoidettavat asiat voivat tuntua sekavalta vyyhdiltä. Tämä muistilista auttaa hahmottamaan mitä asioita siihen liittyy ja missä järjestyksessä niitä tulisi järjestellä #masennus

В Финляндии получить оплачиваемую Пенсионным фондом психотерапию, ох, как непросто, а иногда невозможно. В этих делах часто приходится рассчитывать только на себя. Psykoterapiaan hakeutumisen prosessi ja siihen liittyvät hoidettavat asiat voivat tuntua sekavalta vyyhdiltä. Tämä muistilista auttaa hahmottamaan mitä asioita siihen liittyy ja missä järjestyksessä niitä tulisi järjestellä #masennus

Videossa kerrottu, mitä psykoterapia on.

Videossa kerrottu, mitä psykoterapia on.

Jos sormesi olisi poikki, kenen luokse menisit? Hakeutuisitko kynsiteknikolle, joka osaisi tehdä kipeään sormeesi mitä kauneimmat lakkaukset? Vai menisitkö lääkärille, joka osaisi arvioida tilanteen ja jatkohoidon tarpeen? Asia lienee sanomatta selvä. Usein emme tule ajatelleeksi, että sama toimii mielen puolella. Jos haluaa helliä mieltä ja löytää vaikkapa helpotusta hetkelliseen stressiin, joogalla, mielikuvaharjoitteilla, asenneviilauksella ja hidastamistaidoilla on tärkeä paikkansa…

Jos sormesi olisi poikki, kenen luokse menisit? Hakeutuisitko kynsiteknikolle, joka osaisi tehdä kipeään sormeesi mitä kauneimmat lakkaukset? Vai menisitkö lääkärille, joka osaisi arvioida tilanteen ja jatkohoidon tarpeen? Asia lienee sanomatta selvä. Usein emme tule ajatelleeksi, että sama toimii mielen puolella. Jos haluaa helliä mieltä ja löytää vaikkapa helpotusta hetkelliseen stressiin, joogalla, mielikuvaharjoitteilla, asenneviilauksella ja hidastamistaidoilla on tärkeä paikkansa…

”Keskeistä on, että pelkän murehtimisen sijaan päästää huolensa ikään kuin ulos. Kirjoittamisen hyödyt perustuvat siihen, että ihminen joutuu itse ajattelemaan ja prosessoimaan asiaa ja etsimään siihen ratkaisua”, Poijula sanoo. #masennus

”Keskeistä on, että pelkän murehtimisen sijaan päästää huolensa ikään kuin ulos. Kirjoittamisen hyödyt perustuvat siihen, että ihminen joutuu itse ajattelemaan ja prosessoimaan asiaa ja etsimään siihen ratkaisua”, Poijula sanoo. #masennus

http://lifeyes.info/miten-auttaa-masentunutta-lasta-lue-asiantuntijan-ohjeet/

http://lifeyes.info/miten-auttaa-masentunutta-lasta-lue-asiantuntijan-ohjeet/

KROONINEN väsymysoireyhtymä on pitkäkestoinen tila, joka ilmenee ensisijaisesti fyysisen rasituksen jälkeisenä huonovointisuutena ja palautumisen hitautena, mutta myös kognitiivisina ongelmina, unihäiriöinä, verenpaineen heittelyinä ja kipuina. #masennus

KROONINEN väsymysoireyhtymä on pitkäkestoinen tila, joka ilmenee ensisijaisesti fyysisen rasituksen jälkeisenä huonovointisuutena ja palautumisen hitautena, mutta myös kognitiivisina ongelmina, unihäiriöinä, verenpaineen heittelyinä ja kipuina. #masennus

Tuntuuko sinusta, että raha-asiat valtaavat mielen ja aiheuttavat ahdistusta? Ovatko laskupinot kasautuneet? Siirrätkö asiaan tarttumista? Jos kaipaat muutosta tilanteeseen, taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelmasta voi olla sinulle hyötyä. Tämän omahoito-ohjelman ovat laatineet terveydenhuollon sosiaalityön ammattilaiset. #masennus

Tuntuuko sinusta, että raha-asiat valtaavat mielen ja aiheuttavat ahdistusta? Ovatko laskupinot kasautuneet? Siirrätkö asiaan tarttumista? Jos kaipaat muutosta tilanteeseen, taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelmasta voi olla sinulle hyötyä. Tämän omahoito-ohjelman ovat laatineet terveydenhuollon sosiaalityön ammattilaiset. #masennus

Äsken puhuttiin, että naisiin kohdeltavan väkivallan tilastot ovat viime vuosina kasvaneet, koska naiset itse alkaavat aktivisemmin hakea apua. "Joka toinen suomalainen kokee elämänsä aikana jonkun mielenterveyden häiriön. Stigma eli häpeäleima vaikuttaa siihen, että mielenterveyden ongelmista on vaikea puhua. Jopa 70 prosenttia masennuspotilaista salaa tilansa, usein erilliskohtelun ja syrjinnän pelossa. Stigma tarkoittaa asenteita ja arvoja, joiden mukaan mielenterveyden ongelmat ovat…

Äsken puhuttiin, että naisiin kohdeltavan väkivallan tilastot ovat viime vuosina kasvaneet, koska naiset itse alkaavat aktivisemmin hakea apua. "Joka toinen suomalainen kokee elämänsä aikana jonkun mielenterveyden häiriön. Stigma eli häpeäleima vaikuttaa siihen, että mielenterveyden ongelmista on vaikea puhua. Jopa 70 prosenttia masennuspotilaista salaa tilansa, usein erilliskohtelun ja syrjinnän pelossa. Stigma tarkoittaa asenteita ja arvoja, joiden mukaan mielenterveyden ongelmat ovat…

Pinterest
Haku