Panda

63 followers
·
140 following
Panda
More ideas from Panda
#KPOP #BTS #RAPMONSTER #NAMJOON ♥♥♥ Lo amooooo

#KPOP #BTS #RAPMONSTER #NAMJOON ♥♥♥ Lo amooooo

...

Read Capítulo 3 from the story A Entrevista ( Namjoon BTS )- Hiatos by Thata__Barbosa (Tatha__Barbosa) with reads.

rap monster in the studio vs kim namjoon at home

-P I N T E R E S T//DearAutumn-

-P I N T E R E S T//DearAutumn-

He’s always disrespecting me ❤️

He’s always disrespecting me ❤️

T̶͔̲̅͆̑̏̐̔a͓̩̹̜̟ͩ̃͊ͭ̆ͅpͧ̽ͯ҉̳͎͚͎̬͕͕i͚̟̝̥ͭẅ̼̯̩̹́ͥ̓ͩa͙͚̽͂̓ ͓̞̩͎̳̻̗͌͌̒̿̋̓̒M̰͋̓̌̀̑ͭ̐aͨ͌͆ͮͩ͏̙͓zͩ̍͋͊͆҉̼͖̟i̼̙͋b̼͕̠̳ͥ̌̃̓̆̂ų͌̅͛̂ͫk̎̋͌͂̿̎̒͢ͅo̽ͨ̑́ͅ ̯͚̩̱̜͉͚̂ͯ͛ͮͫ͟

T̶͔̲̅͆̑̏̐̔a͓̩̹̜̟ͩ̃͊ͭ̆ͅpͧ̽ͯ҉̳͎͚͎̬͕͕i͚̟̝̥ͭẅ̼̯̩̹́ͥ̓ͩa͙͚̽͂̓ ͓̞̩͎̳̻̗͌͌̒̿̋̓̒M̰͋̓̌̀̑ͭ̐aͨ͌͆ͮͩ͏̙͓zͩ̍͋͊͆҉̼͖̟i̼̙͋b̼͕̠̳ͥ̌̃̓̆̂ų͌̅͛̂ͫk̎̋͌͂̿̎̒͢ͅo̽ͨ̑́ͅ ̯͚̩̱̜͉͚̂ͯ͛ͮͫ͟

Świat jest jednak mały...Gdzie Jeongguk to wierny obserwator Taehyung… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad

Świat jest jednak mały...Gdzie Jeongguk to wierny obserwator Taehyung… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad