TeeMaa Tea Shop

TeeMaa Tea Shop

www.teemaa.com
Annankatu 19. 00120. Helsinki
TeeMaa Tea Shop
Muita ideoita: TeeMaa
A Guide To Tea

A Guide To Tea

Teemaa_002.jpg

Teemaa_002.jpg

Experience the art of tea by ''Gong Fu tea'' brewing @ Annankatu 19.00120.Helsinki.   TeeMaa regulary organizes ''Gong Fu tea''  tasting event, find out more info : http://www.teemaa.fi/screen/page/teetilaisuudet

Experience the art of tea by ''Gong Fu tea'' brewing @ Annankatu 19.00120.Helsinki. TeeMaa regulary organizes ''Gong Fu tea'' tasting event, find out more info : http://www.teemaa.fi/screen/page/teetilaisuudet

Summer sale: Tea Pots from JingDeZhen,China.  http://www.teemaa.fi/screen/product/posliini-teekannu

Summer sale: Tea Pots from JingDeZhen,China. http://www.teemaa.fi/screen/product/posliini-teekannu