Pertti Lehik

Pertti Lehik

170. 85.63. Ei alko. Ei tupakka.