so cool for my downstairs basement project.  Next door to the workout area.

"so cool for my downstairs basement project. Next door to the workout area.

clever sauna lighting, this is such a fantastic idea! Would be wonderful in a dark sauna

Nice light but again Wrong, wrong and wrong. You dont panel or build sauna like this!

Lämpar sig för väggar där det finns extra höga krav på rengörbarhet och hållfasthet och även till golv med intensiv gångtrafik, ex. kök, hal...

Lämpar sig för väggar där det finns extra höga krav på rengörbarhet och hållfasthet och även till golv med intensiv gångtrafik, ex. kök, hal...

Pinterest
Search