Explore Teaching Science, Teaching Art, and more!

"Jag tog en bild på min kompis...Nu då?". Infografi från webbstjärnan.

"Jag tog en bild på min kompis...Nu då?". Infografi från webbstjärnan.

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

description of independent variable, dependent variable, and control (5.2A describe, plan, and implement simple experimental investigations testing one variable)

description of independent variable, dependent variable, and control describe, plan, and implement simple experimental investigations testing one variable)

Water Cycle In A Bag | Simple Science Experiment For Kids

Water Cycle

What Is Water Cycle? Water Cycle For Kids Experiment - What Is Water Cycle? Water cycle is also known as hydrologic cycle or hydrological cycle. It describes how water moves continuously on Earth. Water loops through different stages – evaporation, co

Anchor chart: the different types of energy and a quick follow-up sorting activity for the visual learners in class: sound energy, heat energy, light energy, physics, kids, students

Tried It Tuesday: Heat & Energy Teaching Ideas

Teach the scientific method to your students through these ideas and science experiments!  Check this out to learn more about how you can make the scientific method engaging!

Teaching the Scientific Method

Teach the scientific method to your students through these ideas and science experiments! Check this out to learn more about how you can make the scientific method engaging!

Learn how to use inquiry circles in Social Studies class. Great for reviewing topics, and teaching the Common Core.

How to Teach the Standards through Social Studies Inquiry Circles

Need some social studies project ideas? Learn how to make Social Studies more engaging for your students with inquiry circles. Inquiry circles reinforce social studies standards while teaching the research process. (Grab the free social studies project

Pinterest
Search