Tutustu kiinnostaviin ideoihin!

Truu

Truu

when the walls crumble that's why i get so quiet and secretive ,, i'm rebuilding them (( cap

when the walls crumble that's why i get so quiet and secretive ,, i'm rebuilding them (( cap

Cancer ♋️

Cancer ♋️

The Signs as Types of Skies  ☆☽ ησνα ☾☆

The Signs as Types of Skies ☆☽ ησνα ☾☆

I do it impulsively and he does it unintentionally, I definitely believe both of those

I do it impulsively and he does it unintentionally, I definitely believe both of those

so so so so tru

so so so so tru

Reasons to love yourself (for the signs)

Reasons to love yourself (for the signs)

M̤̈ë̤ ä̤n̤̈d̤̈ m̤̈ÿ̤ b̤̈f̤̈f̤̈ ï̤s̤̈ V̤̈ï̤r̤̈g̤̈ö̤ ä̤n̤̈d̤̈ T̤̈ä̤ṳ̈r̤̈ṳ̈s̤̈. D̤̈ë̤f̤̈ï̤n̤̈ï̤ẗ̤ë̤l̤̈ÿ̤ s̤̈l̤̈ë̤ë̤p̤̈ï̤n̤̈g̤̈ l̤̈ö̤l̤̈

M̤̈ë̤ ä̤n̤̈d̤̈ m̤̈ÿ̤ b̤̈f̤̈f̤̈ ï̤s̤̈ V̤̈ï̤r̤̈g̤̈ö̤ ä̤n̤̈d̤̈ T̤̈ä̤ṳ̈r̤̈ṳ̈s̤̈. D̤̈ë̤f̤̈ï̤n̤̈ï̤ẗ̤ë̤l̤̈ÿ̤ s̤̈l̤̈ë̤ë̤p̤̈ï̤n̤̈g̤̈ l̤̈ö̤l̤̈

hahahhaa....reallllly???

hahahhaa....reallllly???

Pinterest
Haku