Tutustu kiinnostaviin ideoihin!

Tutustu aiheeseen liittyviin aiheisiin

Kuvaus: Yrityksen maksukyvyn ennakointi ja arviointi ovat yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta avainasemassa. Tässä uutuuskirjassa tarkastellaan tekijöitä, joiden on havaittu olevan yhteydessä yritysten maksukykyyn. Teoksessa tarkastellaan mm. yrityksen maksukyvyn arviointikeinoja sekä esitellään malleja, joiden avulla voidaan ennakoida yrityksen tulevaa maksukykyä.

Kuvaus: Yrityksen maksukyvyn ennakointi ja arviointi ovat yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta avainasemassa. Tässä uutuuskirjassa tarkastellaan tekijöitä, joiden on havaittu olevan yhteydessä yritysten maksukykyyn. Teoksessa tarkastellaan mm. yrityksen maksukyvyn arviointikeinoja sekä esitellään malleja, joiden avulla voidaan ennakoida yrityksen tulevaa maksukykyä.

Kuvaus: Vero-oikeuden oppikirja on täysin uudenlainen esitys vero-oikeuden perusteista. Teoksessa esitetään kokonaisvaltaisesti, ymmärrettävästi ja konkreettisten esimerkkien kautta verojärjestelmämme perusteet. Kyseessä on keskeisiä käsitteitä, systematiikkaa, eri verolajeja sekä verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskeva pääsääntöihin keskittyvä yleisesitys.

Kuvaus: Vero-oikeuden oppikirja on täysin uudenlainen esitys vero-oikeuden perusteista. Teoksessa esitetään kokonaisvaltaisesti, ymmärrettävästi ja konkreettisten esimerkkien kautta verojärjestelmämme perusteet. Kyseessä on keskeisiä käsitteitä, systematiikkaa, eri verolajeja sekä verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskeva pääsääntöihin keskittyvä yleisesitys.

Myynnin ammattilaisena : ammattimainen myyntityö yritysympäristössä / Kortelainen, Mika J., Kyrö, Jari

Myynnin ammattilaisena : ammattimainen myyntityö yritysympäristössä / Kortelainen, Mika J., Kyrö, Jari

Kuvaus: Nyky-yhteiskunnassa myötätuntoisuus tulkitaan usein heikkoudeksi. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että myötätunnon kehittäminen kasvattaa itseluottamusta, lisää terveyttä ja kasvattaa sosiaalisia taitoja. Miksi kuitenkin negatiiviset tunteet saavat ihmisissä vallan?

Kuvaus: Nyky-yhteiskunnassa myötätuntoisuus tulkitaan usein heikkoudeksi. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että myötätunnon kehittäminen kasvattaa itseluottamusta, lisää terveyttä ja kasvattaa sosiaalisia taitoja. Miksi kuitenkin negatiiviset tunteet saavat ihmisissä vallan?

Kuvaus:  Kirjassa käsitellään myynteihin ja ostoihin liittyviä tilanteita ja toimintamalleja runsaiden esimerkkien, mallien ja kaavioiden kera. Myös arvonlisäverovelvolliseen toimintaan liittyviä rekisteröinti-, raportointi- ym. velvoitteita sekä ulkomaankauppaan liittyviä erityiskysymyksiä käsitellään omina kokonaisuuksinaan.

Kuvaus: Kirjassa käsitellään myynteihin ja ostoihin liittyviä tilanteita ja toimintamalleja runsaiden esimerkkien, mallien ja kaavioiden kera. Myös arvonlisäverovelvolliseen toimintaan liittyviä rekisteröinti-, raportointi- ym. velvoitteita sekä ulkomaankauppaan liittyviä erityiskysymyksiä käsitellään omina kokonaisuuksinaan.

Kuvaus: Suomalaisen yritysvastuun johtamisen ja raportoinnin uranuurtajan, Jouko Kuisman, teos Mainetta ja tulosta - yritysvastuun johtamisen lyhyt oppimäärä tarjoaa yritysvastuun kehittämiseen kokemuspohjaisen ja käytännönläheisen johtamismallin.Kuisma perustaa olennaisten yritysvastuuteemojen valinnan GRI-raportointisuositukseen, jota hän kommentoi kokemuspohjaisesti tuoden samalla esiin myös suosituksesta poikkeavia näkemyksiä.

Kuvaus: Suomalaisen yritysvastuun johtamisen ja raportoinnin uranuurtajan, Jouko Kuisman, teos Mainetta ja tulosta - yritysvastuun johtamisen lyhyt oppimäärä tarjoaa yritysvastuun kehittämiseen kokemuspohjaisen ja käytännönläheisen johtamismallin.Kuisma perustaa olennaisten yritysvastuuteemojen valinnan GRI-raportointisuositukseen, jota hän kommentoi kokemuspohjaisesti tuoden samalla esiin myös suosituksesta poikkeavia näkemyksiä.

Kuvaus: Kirja havainnollistaa budjetoinnin tarpeellisuutta ja käy läpi yrityksen budjetointiprosessin. Budjettien laatiminen osabudjetista tulosbudjettiin ja sen perusteella tehtävään kassabudjettiin neuvotaan havainnollisesti laskelmataulukoiden muodossa. Budjetoitujen ja toteutuneiden lukujen säännöllinen vertailu sekä syntyneiden poikkeamien syiden selvittely käsitellään ymmärrettävien käytännön esimerkkien avulla.

Kuvaus: Kirja havainnollistaa budjetoinnin tarpeellisuutta ja käy läpi yrityksen budjetointiprosessin. Budjettien laatiminen osabudjetista tulosbudjettiin ja sen perusteella tehtävään kassabudjettiin neuvotaan havainnollisesti laskelmataulukoiden muodossa. Budjetoitujen ja toteutuneiden lukujen säännöllinen vertailu sekä syntyneiden poikkeamien syiden selvittely käsitellään ymmärrettävien käytännön esimerkkien avulla.

Kuvaus: Tilinpäättäjän käsikirja on monipuolinen ja selkeä katsaus tilinpäätöksen laatijoille ja lukijoille. Kirjassa esitellään tilinpäätöksen laadinnassa tarvittava lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä kirjanpitolautakunnan ratkaisut ja olennaiset oikeustapaukset, myös tilinpäätökseen liittyvien verokysymysten osalta.

Kuvaus: Tilinpäättäjän käsikirja on monipuolinen ja selkeä katsaus tilinpäätöksen laatijoille ja lukijoille. Kirjassa esitellään tilinpäätöksen laadinnassa tarvittava lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä kirjanpitolautakunnan ratkaisut ja olennaiset oikeustapaukset, myös tilinpäätökseen liittyvien verokysymysten osalta.

Kuvaus: Työturvallisuus ja työsuojelu ovat osa jokaisen yrityksen toimintaa. Vaikka työsuojelusta on vastuussa viime kädessä organisaation ylin johto, työturvallisuus koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Tapaturmat tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, yrityksille ja yksilöille. Ennakoiva työsuojelu vähentää yrityksen liiketoiminnan riskejä.Työsuojeluopas on havainnollinen ja käytännönläheinen tepos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisille yrityksille ja julkishallinnolle.

Kuvaus: Työturvallisuus ja työsuojelu ovat osa jokaisen yrityksen toimintaa. Vaikka työsuojelusta on vastuussa viime kädessä organisaation ylin johto, työturvallisuus koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Tapaturmat tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, yrityksille ja yksilöille. Ennakoiva työsuojelu vähentää yrityksen liiketoiminnan riskejä.Työsuojeluopas on havainnollinen ja käytännönläheinen tepos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisille yrityksille ja julkishallinnolle.

Kuvaus: Teos käsittelee osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja johdon vastuuta. Siinä käydään läpi tilanteet, joissa vastuu syntyy, huolellisuuden arviointi vastuutilanteissa ja korvausvastuun rajoitukset. Huomiota kiinnitetään erityisesti vastuutilanteiden syntymisen ennakointiin.

Kuvaus: Teos käsittelee osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja johdon vastuuta. Siinä käydään läpi tilanteet, joissa vastuu syntyy, huolellisuuden arviointi vastuutilanteissa ja korvausvastuun rajoitukset. Huomiota kiinnitetään erityisesti vastuutilanteiden syntymisen ennakointiin.

Pinterest
Haku