Tutustu kiinnostaviin ideoihin!

Kuvaus: Jalkaterveys-kirja sisältää tiedot jalkavaivojen tunnistamista ja tutkimisesta, hoitamisesta, kuntoutuksesta ja potilaiden ohjauksesta. Teoksen kautta hahmottuu jalkaterveyden merkitys ja vaikutukset yleisterveydelle sekä jalkoihin liittyvien vaivojen tunnistamisen ja hoidon monipuolisuus sekä vaativuus.
https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.128111
6. uudistettu painos: https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.128068
https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.125393
Kuvaus: Fyysisten riskien hallintamalli tarjoaa hoitotyön turvallisuudesta vastaaville ratkaisun hoitotyön fyysisestä kuormittavuudesta aiheutuviin ongelmiin. Mallin avulla helpotetaan hoitotyöntekijöitä heidän kuormittavassa työssään. Se myös auttaa työnantajaa huolehtimaan työturvallisuuslain asettamista velvoitteistaan.
https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.126636
Kohti muutosta : arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä
Ymmärrä - tule ymmärretyksi
Kansikuva
Pinterest
Haku