Tutustu kiinnostaviin ideoihin!

Yläluokka : olemisen sietämätön vaikeus / Laura Kolbe. Hyvä- ja huono-osaisuudesta ja yhteiskuntaluokkien eroista on viime vuosina keskusteltu vireästi, mutta yläluokka on säilyttänyt salaperäisen auransa. Millainen on yläluokka tämän päivän Suomessa, kuka siihen kuuluu, millaisin eväin sinne kivutaan tai kenties singahdetaan? Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Yläluokka : olemisen sietämätön vaikeus / Laura Kolbe. Hyvä- ja huono-osaisuudesta ja yhteiskuntaluokkien eroista on viime vuosina keskusteltu vireästi, mutta yläluokka on säilyttänyt salaperäisen auransa. Millainen on yläluokka tämän päivän Suomessa, kuka siihen kuuluu, millaisin eväin sinne kivutaan tai kenties singahdetaan? Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Kohti riittävyyttä - matkalla työhyvinvointiin / Kaija Suonsivu. Tässä teoksessa HT, THL Kaija Suonsivu kertoo, kuinka työntekijöiden riittävyyden tunteiden lisääminen parantaa työnhyvinvointia. Suonsivu tarkastelee riittämättömyyttä ja riittävyyttä sitoutuneena yksilön työpahoinvointiin ja työhyvinvointiin kokemusten, tutkitun tiedon, johtamisen ja organisaatiorakenteiden näkökulmista.

Kohti riittävyyttä - matkalla työhyvinvointiin / Kaija Suonsivu. Tässä teoksessa HT, THL Kaija Suonsivu kertoo, kuinka työntekijöiden riittävyyden tunteiden lisääminen parantaa työnhyvinvointia. Suonsivu tarkastelee riittämättömyyttä ja riittävyyttä sitoutuneena yksilön työpahoinvointiin ja työhyvinvointiin kokemusten, tutkitun tiedon, johtamisen ja organisaatiorakenteiden näkökulmista.

Gemenskaper : socialpedagogiska perspektiv /  Eriksson, Lisbeth, redaktör. ; Nilsson, Gunilla, redaktör. ; Svensson, Lars A., redaktör.

Gemenskaper : socialpedagogiska perspektiv / Eriksson, Lisbeth, redaktör. ; Nilsson, Gunilla, redaktör. ; Svensson, Lars A., redaktör.

Keskosen hoito ja kehitys Duodecim 2017. 1. painos

Keskosen hoito ja kehitys Duodecim 2017. 1. painos

Vahvaksi rakennettu itsetunto ja elämä / Mervi Juusola. Jämäkkyystaitojen ja elämänhallinnan treenikirja itsenäistyville nuorille aikuisille. Kirjan harjoitukset keskittyvät itsetunnon vahvistamiseen, hyvien ihmissuhteiden rakentamiseen, työelämän jämäkkyystaitoihin ja itsenäiseen elämän hallintaan, moraaliin sekä päätöksentekoon.

Vahvaksi rakennettu itsetunto ja elämä / Mervi Juusola. Jämäkkyystaitojen ja elämänhallinnan treenikirja itsenäistyville nuorille aikuisille. Kirjan harjoitukset keskittyvät itsetunnon vahvistamiseen, hyvien ihmissuhteiden rakentamiseen, työelämän jämäkkyystaitoihin ja itsenäiseen elämän hallintaan, moraaliin sekä päätöksentekoon.

Turvallinen lääkehoito : opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa / THL. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Turvallinen lääkehoito : opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa / THL. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi / Arto Haapala, Kalle Puolakka, Tarja Rannisto.

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi / Arto Haapala, Kalle Puolakka, Tarja Rannisto.

Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus / Jonne Autto & Mikael Nygård. Kirjassa pohditaan, miten hyvinvointivaltio on ymmärretty Suomessa, millaisten kulttuuristen ja poliittisten ajattelutapojen varaan se rakentuu ja miten sen tulevaisuuden suunnista kamppaillaan.

Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus / Jonne Autto & Mikael Nygård. Kirjassa pohditaan, miten hyvinvointivaltio on ymmärretty Suomessa, millaisten kulttuuristen ja poliittisten ajattelutapojen varaan se rakentuu ja miten sen tulevaisuuden suunnista kamppaillaan.

Geriatria / Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu, Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo, Viitanen, Matti, Arkkila, Perttu

Geriatria / Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu, Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo, Viitanen, Matti, Arkkila, Perttu

Etäkuntoutus / Anna-Liisa Salminen, Sinikka Hiekkala ja Jan-Henry Stenberg. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään etäkuntoutuksen käsitteitä sekä kuvataan sen ehtoja ja sovellusalueita mutta myös tuodaan esiin etämenetelmien käyttöön liittyviä hallinnollisia velvoitteita ja etäkuntoutuksen eettisiä näkökulmia.

Etäkuntoutus / Anna-Liisa Salminen, Sinikka Hiekkala ja Jan-Henry Stenberg. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään etäkuntoutuksen käsitteitä sekä kuvataan sen ehtoja ja sovellusalueita mutta myös tuodaan esiin etämenetelmien käyttöön liittyviä hallinnollisia velvoitteita ja etäkuntoutuksen eettisiä näkökulmia.

Pinterest
Haku