Explore Design, Literature, and more!

Ikkunoita tutkimusmetodeihin : 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle / Raine Valli, Juhani Aaltola. Uudistettuun ja täydennettyyn painokseen kirjan artikkeleita on päivitetty ja lisätty artikkeli design-kehittämistutkimuksesta sekä artikkeli, joka käsittelee nettikyselyjä ja sosiaalisen median käyttöä tutkimuksessa. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Ikkunoita tutkimusmetodeihin : 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle / Raine Valli, Juhani Aaltola. Uudistettuun ja täydennettyyn painokseen kirjan artikkeleita on päivitetty ja lisätty artikkeli design-kehittämistutkimuksesta sekä artikkeli, joka käsittelee nettikyselyjä ja sosiaalisen median käyttöä tutkimuksessa. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.128258

https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.128258

Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen / Mikko Mäntyneva

Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen / Mikko Mäntyneva

Työuupumuksen itsehoito : kuinka kierrän karikot / Nurmi, Heli, 2017. 2. uudistettu painos

Työuupumuksen itsehoito : kuinka kierrän karikot / Nurmi, Heli, 2017. 2. uudistettu painos

Masennus Duodecim 2017. 1. painos

Masennus Duodecim 2017. 1. painos

https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.127460

https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.127460

Irti murehtimisesta / Jan Henry Stenber, Helena Service, Salla Saiho, Satu Pihlaja...Irti murehtimisesta on itsehoito-opas jatkuvasta ahdistuneisuudesta ja murehtimisesta kärsiville. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö haittaa toimintakykyä ja vaikeuttaa selviytymistä arkielämässä.

Irti murehtimisesta / Jan Henry Stenber, Helena Service, Salla Saiho, Satu Pihlaja...Irti murehtimisesta on itsehoito-opas jatkuvasta ahdistuneisuudesta ja murehtimisesta kärsiville. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö haittaa toimintakykyä ja vaikeuttaa selviytymistä arkielämässä.

Blogissa juttu Lohjan yliopettajan Elina Rajalahden väitöskirjasta, jossa käsitellään mm. terveysalan opettajien ja informaatikkojen yhteistyötä. https://laureakirjasto.wordpress.com/2015/01/08/vaitoskirja-suosittelee-amk-kirjastoja/

Gerontological social work and people-processing : categorization in the multiprofessional work in a hospital.

https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.128456

Softwood biochar as a soil amendment material for boreal agriculture

Pinterest
Search