Pinterest

Tutustu kiinnostaviin ideoihin!

Studies in expansive learning : learning what is not yet there / Engeström, Yrjö

Studies in expansive learning : learning what is not yet there / Engeström, Yrjö

Tutki ja kehitä / Hanna Vilkka. Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen kehittämistoimintaan työelämän monialaisissa hankkeissa.

Tutki ja kehitä / Hanna Vilkka. Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen kehittämistoimintaan työelämän monialaisissa hankkeissa.

Kiistoja kuolemisesta : tutkimus suomalaisesta eutanasiakeskustelusta / Leila Jylhänkangas

Kiistoja kuolemisesta : tutkimus suomalaisesta eutanasiakeskustelusta / Leila Jylhänkangas

Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus : etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä / Maija Jäppinen. Väkivaltaa kokeneiden naisten, lasten ja perheiden auttamistyön tarkastelu avaa kiinnostavan ikkunan sosiaalisten ongelmien määrittelyyn, niihin reagoimiseen ja sosiaalipalveluiden organisointiin sosialismin jälkeisellä Venäjällä.

Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus : etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä / Maija Jäppinen. Väkivaltaa kokeneiden naisten, lasten ja perheiden auttamistyön tarkastelu avaa kiinnostavan ikkunan sosiaalisten ongelmien määrittelyyn, niihin reagoimiseen ja sosiaalipalveluiden organisointiin sosialismin jälkeisellä Venäjällä.

Mediakasvatuksen perusteet / Ritva-Sini Merilampi. Teos toimii käyttöliittymänä mediamaailmaan ja sen kasvatusvastauksiin.

Mediakasvatuksen perusteet / Ritva-Sini Merilampi. Teos toimii käyttöliittymänä mediamaailmaan ja sen kasvatusvastauksiin.

"Mukava mennä iloisella mielellä" : narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista / Anneli Hermanoff. Tutkimuksessa tuodaan esille kehitysvammaisten nuorten kokemuksia toisen asteen opinnoista ja niiden sujuvuudesta.

"Mukava mennä iloisella mielellä" : narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista / Anneli Hermanoff. Tutkimuksessa tuodaan esille kehitysvammaisten nuorten kokemuksia toisen asteen opinnoista ja niiden sujuvuudesta.

Ruoan kulttuuri : antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen / Katja Uusihakala & Matti Eräsaari.

Ruoan kulttuuri : antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen / Katja Uusihakala & Matti Eräsaari.

This book introduces child research starting from the definition and fundamental ethical questions all the way to a variety of methodological solutions. The leading thought of this book is to consider children as active and capable research subjects. The purpose of this book is to provide hands-on examples and serve as a methodological text book and inspiration to educators, students, and researchers in the field of child research.

This book introduces child research starting from the definition and fundamental ethical questions all the way to a variety of methodological solutions. The leading thought of this book is to consider children as active and capable research subjects. The purpose of this book is to provide hands-on examples and serve as a methodological text book and inspiration to educators, students, and researchers in the field of child research.

Learning - in the new lifelong and lifewide perspectives / Anikó Kálmán

Learning - in the new lifelong and lifewide perspectives / Anikó Kálmán

Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2015−2018

Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2015−2018

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria esittelee kattavasti keskeisimmät ranskalaiset teoreetikot ja teoreettiset suuntaukset. Mukana ovat tunnetut Marcel Mauss, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Émile Durkheim ja Michel Foucault. Toimittaneet Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen.

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria esittelee kattavasti keskeisimmät ranskalaiset teoreetikot ja teoreettiset suuntaukset. Mukana ovat tunnetut Marcel Mauss, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Émile Durkheim ja Michel Foucault. Toimittaneet Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen.

Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen : kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta / Piritta Pietilä-Litendahl. Teos kertoo matkoista tutkimuskentälle andalusialaisten naisten arkeen sekä matkoista kasvatusantropologisen tutkimuksen saloihin. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen : kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta / Piritta Pietilä-Litendahl. Teos kertoo matkoista tutkimuskentälle andalusialaisten naisten arkeen sekä matkoista kasvatusantropologisen tutkimuksen saloihin. Metropolian kirjasto - MetCat - Saatavuus

Hyvän mielen taidot / Maaretta Tukiainen. Hyvän mielen taidot ovat taitoja, joiden avulla elämä sujuu niin että siinä on iloa ja energiaa. Kuka tahansa voi kehittää omaa mieltään joustavammaksi hyvän mielen taitojen avulla. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen haasteissa ja muutoksissa. Hyvän mielen taidot auttavat elämään merkityksellistä elämää, jossa ihminen tunnistaa oman potentiaalinsa ja uskaltaa ylittää itsensä.

Hyvän mielen taidot / Maaretta Tukiainen. Hyvän mielen taidot ovat taitoja, joiden avulla elämä sujuu niin että siinä on iloa ja energiaa. Kuka tahansa voi kehittää omaa mieltään joustavammaksi hyvän mielen taitojen avulla. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen haasteissa ja muutoksissa. Hyvän mielen taidot auttavat elämään merkityksellistä elämää, jossa ihminen tunnistaa oman potentiaalinsa ja uskaltaa ylittää itsensä.

Ajattelun pikkujättiläinen / Baggini, Julian, kirjoittaja. ; Fosl, Peter S., kirjoittaja.

Ajattelun pikkujättiläinen / Baggini, Julian, kirjoittaja. ; Fosl, Peter S., kirjoittaja.

Lisää otsikko napsauttamalla : Asiantuntijan käsikirja diaesityksiin ja presentaatioihin / Katleena Kortesuo & Jarkko Sjöman.

Lisää otsikko napsauttamalla : Asiantuntijan käsikirja diaesityksiin ja presentaatioihin / Katleena Kortesuo & Jarkko Sjöman.

Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle / Raevaara, Tiina

Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle / Raevaara, Tiina