Explore Allah Islam, Doa, and more!

Explore related topics

Aamiin

Keep the faith

“Ya Allah, jadikanlah aku faham dalam urusan agama.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Al-Bukhari dan Muslim)

Doa Diselamatkan dari Pelit & Tamak

Doa Diselamatkan dari Pelit & Tamak

Doa agar dilindungi dari berbagai fitnah

Doa agar dilindungi dari berbagai fitnah

“Ya Allah, tambahkanlah kami nikmat dan janganlah Engkau kurangi, Muliakanlah kami dan janganlah Engkau hinakan kami. Berilah kami (anugerah-Mu), jangan Engkau halangi kami. Utamakan kami jangan Engkau abaikan. Ridhailah kami dan jangan tidak engkau ridhai.” (HR. AtTirmidzi).

“Ya Allah, tambahkanlah kami nikmat dan janganlah Engkau kurangi, Muliakanlah kami dan janganlah Engkau hinakan kami. Berilah kami (anugerah-Mu), jangan Engkau halangi kami. Utamakan kami jangan Engkau abaikan. Ridhailah kami dan jangan tidak engkau ridhai.” (HR. AtTirmidzi).

Doa memohon perlidungan dari bala & kesengsaraan

Doa memohon perlidungan dari bala & kesengsaraan

“Ya Allah, banyakkanlah hartaku, anakku dan berkatilah apa yang Engkau berikan padaku.” (HR. Al-Bukhari)

“Ya Allah, banyakkanlah hartaku, anakku dan berkatilah apa yang Engkau berikan padaku.” (HR. Al-Bukhari)

Image result for doa dhuha

My little notes, Doa dhuha

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu akan karunia-Mu dan rahmat-Mu karena tak ada yang memilikinya selain Engkau.” (HR. Ibnu Hiban)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu akan karunia-Mu dan rahmat-Mu karena tak ada yang memilikinya selain Engkau.” (HR. Ibnu Hiban)

“Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpamu dan melebihkanku atas kebanyakan makhluk lain.” (HR. At-Tirmidzi)

“Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpamu dan melebihkanku atas kebanyakan makhluk lain.” (HR. At-Tirmidzi)

Doa Berangkat Kerja

Doa Berangkat Kerja

Remembrance Of Hardship

DesertRose///Dua for remembrance of Allah during hardship

“Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran noda, dan jauhkanlah jarak antara aku dan dosadosaku sebagaimana Engkau jauhkan jarak antara timur dan barat.” (HR. Al-Bukhari)

“Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran noda, dan jauhkanlah jarak antara aku dan dosadosaku sebagaimana Engkau jauhkan jarak antara timur dan barat.” (HR. Al-Bukhari)

“Ya Allah, penuhilah rasa cinta di antara hati kami, dan perbaikilah keadaan di antara kami dan tunjukilah kami jalan-jalan kedamaian, selamatkanlah kami dari gelap gulita menuju  terang benderang, jauhkanlah kami dari segala kekejian yang nyata dan yang tersembunyi. Dan anugerahilah keberkahan pada pendengaran, penglihatan, dan hati kami. Anugerahilah   keberkahan pada pasangan-pasangan kami serta keturunan-keturunan kami dan berikanlah jalan tobat untuk kami, sesungguhnya Engkau adalah…

“Ya Allah, penuhilah rasa cinta di antara hati kami, dan perbaikilah keadaan di antara kami dan tunjukilah kami jalan-jalan kedamaian, selamatkanlah kami dari gelap gulita menuju terang benderang, jauhkanlah kami dari segala kekejian yang nyata dan yang tersembunyi. Dan anugerahilah keberkahan pada pendengaran, penglihatan, dan hati kami. Anugerahilah keberkahan pada pasangan-pasangan kami serta keturunan-keturunan kami dan berikanlah jalan tobat untuk kami, sesungguhnya Engkau adalah…

Allâhumma innî as-alukats tsabât fil amri, wa as-aluka ‘azîmatar rusydi wa as-aluka syukra ni’mataka wa husna ‘ibâdatik, wa as-aluka lisânan shâdiqan wa qalban salîman wa a’ûdzu bika min syarri mâ ta’lamu, wa as-aluka min khairim ma ta’lamu wa astaghfiruka mimmâ ta’lamu innaka anta ‘allâmul ghuyûb “Ya Allah, hamba mohon kepada-Mu ketetapan hati dalam segala urusan, keteguhan kehendak menuju kebenaran. Hamba mohon agar hamba dapat mensyukuri nikmat-Mu, mengabdi kepada-Mu dengan baik. Hamba…

Allâhumma innî as-alukats tsabât fil amri, wa as-aluka ‘azîmatar rusydi wa as-aluka syukra ni’mataka wa husna ‘ibâdatik, wa as-aluka lisânan shâdiqan wa qalban salîman wa a’ûdzu bika min syarri mâ ta’lamu, wa as-aluka min khairim ma ta’lamu wa astaghfiruka mimmâ ta’lamu innaka anta ‘allâmul ghuyûb “Ya Allah, hamba mohon kepada-Mu ketetapan hati dalam segala urusan, keteguhan kehendak menuju kebenaran. Hamba mohon agar hamba dapat mensyukuri nikmat-Mu, mengabdi kepada-Mu dengan baik. Hamba…

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari kelemahan, kemalasan, berpenyakit ketika tua dan kebakhilan. Dan, aku berlindung pada-Mu dari azab kubur, f itnah kehidupan dan fitnah kematian.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari kelemahan, kemalasan, berpenyakit ketika tua dan kebakhilan. Dan, aku berlindung pada-Mu dari azab kubur, f itnah kehidupan dan fitnah kematian.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Pinterest
Search