Tutustu kiinnostaviin ideoihin!

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Không chỉ sếp mới có quyền lãnh đạo - Ngộ nhận lớn nhất mà mọi người hay mắc phải khi nghĩ về những nhà lãnh đạo là vai trò lãnh đạo do chức vị của họ quyết định. Thực tế là bạn hoàn toàn không cần chức vị để có thể lãnh đạo tổ chức của mình.  • Thước đo vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng – không hơn không kém.  • Kỹ năng lãnh đạo là thứ mà bạn có thể nhận được từ mỗi người bạn gặp.

Không chỉ sếp mới có quyền lãnh đạo - Ngộ nhận lớn nhất mà mọi người hay mắc phải khi nghĩ về những nhà lãnh đạo là vai trò lãnh đạo do chức vị của họ quyết định. Thực tế là bạn hoàn toàn không cần chức vị để có thể lãnh đạo tổ chức của mình. • Thước đo vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng – không hơn không kém. • Kỹ năng lãnh đạo là thứ mà bạn có thể nhận được từ mỗi người bạn gặp.

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Ukash - http://www.ukashalmak.net

Pinterest
Haku