Explore Etiquette, Culture, and more!

Explore related topics

Gama, Noël: Culture wise India : the essential guide to culture, customs & business etiquette

Gama, Noël: Culture wise India : the essential guide to culture, customs & business etiquette

Why is organizational culture change difficult - What is organizational culture

Why is organizational culture change difficult

Why is organizational culture change difficult? - Changing an organization’s culture is one of the most difficult leadership challenges

Pirkko Brusila: Seksuaalisuus eri kulttuureissa / 2,5 tähteä

Pirkko Brusila: Seksuaalisuus eri kulttuureissa / 2,5 tähteä

Global Business Etiquette  A Guide to International Communication and Customs, 978-0275988159, Jeanette S. Martin, Praeger; annotated edition edition

Martin, Jeanette S. Chaney, Lillian H.: Global business etiquette : a guide to international communication and customs

Web Browsing Etiquette at Workplace - Your family doesn't like when you take work home, and your boss doesn't like you doing personal work at the office. (http://www.buzzle.com/articles/web-browsing-etiquette-at-workplace.html)

Web Browsing Etiquette at the Workplace Everyone Needs to Follow

Web Browsing Etiquette at Workplace - Your family doesn't like when you take work home, and your boss doesn't like you doing personal work at the office. (http://www.buzzle.com/articles/web-browsing-etiquette-at-workplace.html)

Infographic: “Top 7 Common American Hand Gestures That Can Get You in Trouble Abroad”

Hand Jive: Top 7 Common American Hand Gestures That Can Get You In Trouble Abroad infographic

linguistic relativity

Linguistic Anthropology: language facilitates certain patterns of thought. For example, for any bilingual person, what language do you think in?

Riitta Metsänen ja Leena Nikander (toim.): Realistista aikuispedagogiikkaa monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. 2012. (www.hamk.fi/julkaisut)

Riitta Metsänen ja Leena Nikander (toim.): Realistista aikuispedagogiikkaa monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. 2012. (www.hamk.fi/julkaisut)

Kirja käsittelee monikulttuurisuutta ja ihmisten erilaisuutta työpaikoilla. Sitä, miten kulttuurinen erilaisuus voi edistää hyvinvointia ja työn tuloksia. Aineistoa täydentävät haastattelut, joissa asiantuntijat, johtajat, esimiehet ja muut työntekijät, kantasuomalaiset, maahanmuuttajat ja paluumuuttajat esittävät kokemuksiaan ja näkemyksiään. Teos on suunnattu työpaikkojen monimuotoisuudesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille työntekijöille ja esimiehille sekä opiskelijoille.

Kirja käsittelee monikulttuurisuutta ja ihmisten erilaisuutta työpaikoilla. Sitä, miten kulttuurinen erilaisuus voi edistää hyvinvointia ja työn tuloksia. Aineistoa täydentävät haastattelut, joissa asiantuntijat, johtajat, esimiehet ja muut työntekijät, kantasuomalaiset, maahanmuuttajat ja paluumuuttajat esittävät kokemuksiaan ja näkemyksiään. Teos on suunnattu työpaikkojen monimuotoisuudesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille työntekijöille ja esimiehille sekä opiskelijoille.

Business Communication Styles in India and Successful Communication with Indian Businesses and Colleagues :: World Business Culture

Sethi, Anand Kumar: Doing business in India : a guide for western managers

This book changed my life. If you have a dream but don't know where to begin, start here. A must read.

Dale Partridge's new book is by far the most motivating read I've done in a long time. Everyone who's looking for more purpose in their work should read this.

Johdatus tieteelliseen ajatteluun / Haaparanta Leila, Niiniluoto, Ilkka. Johdatus tieteelliseen ajatteluun pohtii tieteellisen ajattelun luonnetta ja esittelee humanististen sekä yhteiskunta- ja luonnontieteiden metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teos sukeltaa esimerkiksi argumentaatioanalyysiin, tieteen etiikkaan sekä logiikan alkeisiin.

Johdatus tieteelliseen ajatteluun / Haaparanta Leila, Niiniluoto, Ilkka. Johdatus tieteelliseen ajatteluun pohtii tieteellisen ajattelun luonnetta ja esittelee humanististen sekä yhteiskunta- ja luonnontieteiden metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teos sukeltaa esimerkiksi argumentaatioanalyysiin, tieteen etiikkaan sekä logiikan alkeisiin.

EMAIL ETIQUETTE

Business email writing lesson plan

The aim of this class is to talk about business email writing etiquette, and practice composing and replying to business emails.

Free Download Ring of Seasons: Iceland - Its Culture and History - Best book - By Terry G. Lacy

Ring of Seasons: Iceland Its Culture & History

Pinterest
Search