Pinterest

Explore Kumkum Bhagya, Collages, and more!

11182094 392278220960531 5606614193713226518 n j

ll Abhigya/TiSha AT #148-Ek Pal Nahi Reh Sakta Na, Pragya Ke Bagair ll (Page 6) (Kumkum Bhagya Forum)

11182094 392278220960531 5606614193713226518 n j

Pinterest: @çikolatadenizi

Pinterest: @çikolatadenizi

KumKum Bhagya Creation Gallery #2 (Page 118) | 4161882 | Kumkum Bhagya Forum

KumKum Bhagya Creation Gallery (Page (Kumkum Bhagya Forum)

Pinterest: @çikolatadenizi

Pinterest: @çikolatadenizi

KumKum Bhagya Creation Gallery #2 (Page 28) | 4161882 | Kumkum Bhagya Forum

KumKum Bhagya Creation Gallery (Page (Kumkum Bhagya Forum)

Sriti Jha, Kumkum Bhagya, Tes, Drama, Bollywood, Dramas

llAbhiGya/TiSha AT#83-"Smaaart Girl" (Page 100) | 4303482 | Kumkum Bhagya Forum

KumKum Bhagya Creation Gallery (Page (Kumkum Bhagya Forum)

ll Abhigya/TiSha AT #150-New Game Rules Pg 69/ Game Starts Pg 75 ll (Page 61) | 4379331 | Kumkum Bhagya Forum

ll Abhigya/TiSha AT #150-New Game Rules Pg 69/ Game Starts Pg 75 ll (Page 61) | 4379331 | Kumkum Bhagya Forum

Kumkum Bhagya Creations Gallery. (Page 150) | 3986309 | Kumkum Bhagya Forum

(Page (Kumkum Bhagya Forum)

KumKum Bhagya Creation Gallery #2 (Page 45) | 4161882 | Kumkum Bhagya Forum

KumKum Bhagya Creation Gallery (Page (Kumkum Bhagya Forum)

llAbhiGya/TiSha AT#107 ll (Page 100) | 4333266 | Kumkum Bhagya Forum

[QUOTE=harisha_kb]they run.meet and hug[/QUOTE]Oh so we got the HUG !

KumKum Bhagya Creation Gallery #2 (Page 91) | 4161882 | Kumkum Bhagya Forum

KumKum Bhagya Creation Gallery (Page (Kumkum Bhagya Forum)