Explore these ideas and more!

Hyödyllinen kirja henkilöstöasioita käsitteleville, esimiehille sekä yrityksen luottamusmiesorganisaatioille. Tilaa!

Hyödyllinen kirja henkilöstöasioita käsitteleville, esimiehille sekä yrityksen luottamusmiesorganisaatioille. Tilaa!

Lue, miksi yksi pärjää bisneksessä toista paremmin! Bisnesäly auttaa hyödyntämään markkinoiden ja toimintaympäristön mahdollisuudet muita paremmin.

Lue, miksi yksi pärjää bisneksessä toista paremmin! Bisnesäly auttaa hyödyntämään markkinoiden ja toimintaympäristön mahdollisuudet muita paremmin.

Valta ja pelko ovat aina läsnä johtamistilanteissa. Johtajan häiriöt ovat organisaation häiriöitä, ja johtajan itsetuntemus ratkaisee koko organisaation onnistumisen.

Valta ja pelko ovat aina läsnä johtamistilanteissa. Johtajan häiriöt ovat organisaation häiriöitä, ja johtajan itsetuntemus ratkaisee koko organisaation onnistumisen.

Opas vihreään liiketoimintaan siirtymiseen osana strategista mahdollisuutta, käytännön ohjeet strategian luomiseksi ja toteuttamiseksi.

Opas vihreään liiketoimintaan siirtymiseen osana strategista mahdollisuutta, käytännön ohjeet strategian luomiseksi ja toteuttamiseksi.

Verotuksen yleiset opit mm. verotuksen tavoitteet ja veropolitiikka, alan peruskäsitteet ja lainsäädännön taustalla vaikuttavat periaatteet. Tutustu!

Verotuksen yleiset opit mm. verotuksen tavoitteet ja veropolitiikka, alan peruskäsitteet ja lainsäädännön taustalla vaikuttavat periaatteet. Tutustu!

Tunnista asenteen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa ja ota käyttöösi uudet opit.

Tunnista asenteen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa ja ota käyttöösi uudet opit.

Life style -tyyppinen julkaisu, joka on tarkoitettu ammatilliseksi ajanvietteeksi ja johon on koottu aiheita ja juttuja mainoskielestä.

Life style -tyyppinen julkaisu, joka on tarkoitettu ammatilliseksi ajanvietteeksi ja johon on koottu aiheita ja juttuja mainoskielestä.

Kattava ja yksinkertainen käsikirja toimistotyöntekijöille treeniin ja kuntoiluun. Lue iloiset ja positiiviset kuntovinkit kiireiseen arkeen!

Kattava ja yksinkertainen käsikirja toimistotyöntekijöille treeniin ja kuntoiluun. Lue iloiset ja positiiviset kuntovinkit kiireiseen arkeen!

Näkökulmia johtamiseen ja johtajuuteen. Tietoa toimitusjohtajan rooleista, tehtävistä ja näiden sovittelemisen haasteista. Narri vai ritari, ota selvää!

Näkökulmia johtamiseen ja johtajuuteen. Tietoa toimitusjohtajan rooleista, tehtävistä ja näiden sovittelemisen haasteista. Narri vai ritari, ota selvää!

Avaa mielesi johtamisen psykologialle ja motivoi henkilöstö! Kirjassa tarkastellaan motivaation muodostumista ja rakenteita, joilla vaikutetaan ihmisen motivaatioon.

Avaa mielesi johtamisen psykologialle ja motivoi henkilöstö! Kirjassa tarkastellaan motivaation muodostumista ja rakenteita, joilla vaikutetaan ihmisen motivaatioon.

Uranvaihto on tulevaisuudessa kiihtyvä trendi. Määräaikaisuus työsuhteissa tuo pakostakin liikkuvuutta uralla.

Uranvaihto on tulevaisuudessa kiihtyvä trendi. Määräaikaisuus työsuhteissa tuo pakostakin liikkuvuutta uralla.

Kirja pomon ihmissuhdetaitoihin. Lue miten, johtaa ihmisiä ja miten näitä taitoja kehitetään. Yhteistyö on valttia ja jokaista ihmistä tulee kuunnella ja kunnioittaa työpaikalla.

Kirja pomon ihmissuhdetaitoihin. Lue miten, johtaa ihmisiä ja miten näitä taitoja kehitetään. Yhteistyö on valttia ja jokaista ihmistä tulee kuunnella ja kunnioittaa työpaikalla.

Tony Dunderfeltin kirja on opas itsetuntemuksen kehittämiseen ja arjen olotilojen hallitsemiseen. Syvemmän itsetuntemuksen tuloksena voi olla parempi keskittymiskyky, toimivammat ihmissuhteet ja hyvä sisäinen vire tilanteessa kuin tilanteessa. Kirjan konkreettisten ohjeiden ja harjoitusten avulla kukin voi löytää itsestään sen onnistujan, joka jo on.

Tony Dunderfeltin kirja on opas itsetuntemuksen kehittämiseen ja arjen olotilojen hallitsemiseen. Syvemmän itsetuntemuksen tuloksena voi olla parempi keskittymiskyky, toimivammat ihmissuhteet ja hyvä sisäinen vire tilanteessa kuin tilanteessa. Kirjan konkreettisten ohjeiden ja harjoitusten avulla kukin voi löytää itsestään sen onnistujan, joka jo on.

Kattava ja yksinkertainen käsikirja toimistotyöntekijöille treeniin ja kuntoiluun. Lue iloiset ja positiiviset kuntovinkit kiireiseen arkeen!

Kattava ja yksinkertainen käsikirja toimistotyöntekijöille treeniin ja kuntoiluun. Lue iloiset ja positiiviset kuntovinkit kiireiseen arkeen!

Yrityksen työterveystoiminnan käsikirja sisältää keskeiset periaatteet ja lainsäädännön vaatimukset sekä kuvaa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Yrityksen työterveystoiminnan käsikirja sisältää keskeiset periaatteet ja lainsäädännön vaatimukset sekä kuvaa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Markkinointia nollabudjetilla? Lue vinkit Saiturin markkinointikirjasta.

Markkinointia nollabudjetilla? Lue vinkit Saiturin markkinointikirjasta.

Pinterest
Search