Pinterest

Explore Html and more!

Uuden säätiölain käsikirja. Kirjassa käsitellään uusi säätiölaki, voimaanpanolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely.

Uuden säätiölain käsikirja. Kirjassa käsitellään uusi säätiölaki, voimaanpanolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely.

Legal Writing (Quickstudy: Law) by Inc. BarCharts,http://www.amazon.com/dp/1572224967/ref=cm_sw_r_pi_dp_ocIstb0JKAE6XYQH

Legal Writing (Quickstudy: Law): PA "must" for getting better grades on exams. Legal writing teaches the student to think like a lawyer and write those thoughts in an orderly manner.

Whether you're considering law school or getting ready to go, here are a few things you should definitely know.

6 Things You Didn’t Know About Law School

Kirjassa luodaan yleiskuva konkurssin ja yrityssaneerauksen vaikutuksista velallisen sopimussuhteisiin.

Kirjassa luodaan yleiskuva konkurssin ja yrityssaneerauksen vaikutuksista velallisen sopimussuhteisiin.

Esineoikeuden perusteos terästettynä oikeustoimiopilla ja prosessioikeuden perusteilla. Kirjassa käsitellään omistusoikeutta ja sen luovutusta sekä esineoikeuden keskeisiä ratkaisuja eurooppalaisessa kontekstissa.

Esineoikeuden perusteos terästettynä oikeustoimiopilla ja prosessioikeuden perusteilla. Kirjassa käsitellään omistusoikeutta ja sen luovutusta sekä esineoikeuden keskeisiä ratkaisuja eurooppalaisessa kontekstissa.

Teoksessa tarkastellaan laaja-alaisesti kotimaisia yksityisiä lautakuntia, niiden perustamista, menettelytapoja.

Teoksessa tarkastellaan laaja-alaisesti kotimaisia yksityisiä lautakuntia, niiden perustamista, menettelytapoja.

Kirjassa esitetään suomalaista sananvapausajattelua. Kirjassa käsitellään mm. lehdistön, sähköisen viestinnän, kirjallisuuden, kuvaohjelmien ja mainonnan sääntelyä.

Kirjassa esitetään suomalaista sananvapausajattelua. Kirjassa käsitellään mm. lehdistön, sähköisen viestinnän, kirjallisuuden, kuvaohjelmien ja mainonnan sääntelyä.

Miten rikosasian joutuisa käsittely voidaan turvata? Teos tarkastelee kysymystä tuomarin velvollisuutena sekä antaa yksilölle ohjeita perusoikeutensa turvaamiseen.

Miten rikosasian joutuisa käsittely voidaan turvata? Teos tarkastelee kysymystä tuomarin velvollisuutena sekä antaa yksilölle ohjeita perusoikeutensa turvaamiseen.

Kokonaisesitys asuntoluottosopimukseen sen elinkaaren aikana liittyvästä sääntelystä ja sopimuksen riskeistä.

Kokonaisesitys asuntoluottosopimukseen sen elinkaaren aikana liittyvästä sääntelystä ja sopimuksen riskeistä.

Kirjassa tarkastellaan laajasti ja monipuolisesti lasten oikeuksiin perheessä ja perheen ulkopuolella liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Teoksen kirjoittajina ovat useat Suomen johtavat lapsioikeuden asiantuntijat.

Kirjassa tarkastellaan laajasti ja monipuolisesti lasten oikeuksiin perheessä ja perheen ulkopuolella liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Teoksen kirjoittajina ovat useat Suomen johtavat lapsioikeuden asiantuntijat.

Ensimmäinen kattava pohjoismainen esitys uusista eurooppalaisista menettelyistä.

Ensimmäinen kattava pohjoismainen esitys uusista eurooppalaisista menettelyistä.

Ajantasainen, systemaattinen kokonaisesitys Suomen valtiosääntöoikeudesta. Osta pois!

Ajantasainen, systemaattinen kokonaisesitys Suomen valtiosääntöoikeudesta. Osta pois!