Explore Sweden and more!

Lästyrelserna

Lästyrelserna

Butangen_torget_blandad_100524.jpg 1 870×1 033 pikseliä

Butangen_torget_blandad_100524.jpg 1 870×1 033 pikseliä

http://www2.falun.se/www/externa/plan.nsf/doc/27EB78044DF1F853C1257B1200574266

Centrala Stadsrum – Centrumföreningen i Falun

Reglab Sverige |http://www.reglab.se

Reglab Sverige |http://www.reglab.se

Fun logo.

Day 6: Cultivating the Cultivators

Projeto piloto "#CasasPrimeiro em Cascais" #HousingFirst #Portugal

Projeto piloto "#CasasPrimeiro em Cascais" #HousingFirst #Portugal

Studio Dumbar: Boskalis Visual Identity & Tagline

Studio Dumbar: Boskalis "With the horizon line as the focal point of each photo, several images can be connected to reflect Boskalis’ integrated services and a ‘horizon without limits’.

Ein Jahr #HousingFirst: Pilotprojekt in Wien, September 2012-September 2013

Ein Jahr #HousingFirst: Pilotprojekt in Wien, September 2012-September 2013

The Housing First model operates differently to “staircase” or “continuum of care” services, which are the dominant type of homeless service in Europe and which consider stable housing as the end goal in the reintegration process.  The Housing First model is innovative because it immediately provides homeless people with secure housing.

Social Innovation to Combat Homelessness

Canada's minister of state for social development presented the At Home/Chez Soi project at the international Housing First conference. #housingfirst #logementdabord

Canadian anti-homelessness plan to be promoted at Housing First meeting

Cabinet minister heads to U. to laud Canadian efforts on homelessness

FARM SHOW - Low-Cost Greenhouses Made From Cattle Panels

FARM SHOW - Low-Cost Greenhouses Made From Cattle Panels (maybe with tin on bottom)

Många kommuner ställer krav på att de som lever i hemlöshet ska påbörja behandling eller uppvisa drogfrihet innan de kan få hjälp till en bostad. Menar vi allvar med att förpassa hemlösheten till historieböckerna måste vi vända på den traditionella logiken och anta en evidensbaserad modell som kallas ”Bostad först”. #HousingFirst #Sweden

Många kommuner ställer krav på att de som lever i hemlöshet ska påbörja behandling eller uppvisa drogfrihet innan de kan få hjälp till en bostad. Menar vi allvar med att förpassa hemlösheten till historieböckerna måste vi vända på den traditionella logiken och anta en evidensbaserad modell som kallas ”Bostad först”. #HousingFirst #Sweden

Sam Tsemberis keynote speech during @EASPD_Brussels "A Home for All" conference in Oslo #HousingFirst

Dr Sam Tsemberis, founder of Pathways to Housing from the United States, addressed a keynote speech during the EASPD Annual Conference "A Home for All" in Os.

För de bygglovsbefriade åtgärderna attefallshus, tillbyggnad 15 m 2 , takkupor samt inreda ytterligare en bostad krävs oftast att en anmälan görs hos byggnadsnämnden och att startbesked ges innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för vanliga anmälningspliktiga åtgärder. PBF 6:5-6 Plan- och…

För de bygglovsbefriade åtgärderna attefallshus, tillbyggnad 15 m 2 , takkupor samt inreda ytterligare en bostad krävs oftast att en anmälan görs hos byggnadsnämnden och att startbesked ges innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för vanliga anmälningspliktiga åtgärder. PBF 6:5-6 Plan- och…

Pinterest
Search