Explore these ideas and more!

Nauta ei pelkää rauhallisesti käyttäytyvää hoitajaa.

Nauta ei pelkää rauhallisesti käyttäytyvää hoitajaa.

Emakon oloissa ja porsaiden vierotuksessa on eroja erilaisten tuotantotapojen osalta. Kurkkaa Eläin ruokana - kuluttajan oppaasta lisää: elainruokana.elaintieto.fi ja opi hahmottamaan, miten eläintenhyvinvointi toteutuu kotimaisilla tuotantotiloilla.

Emakon oloissa ja porsaiden vierotuksessa on eroja erilaisten tuotantotapojen osalta. Kurkkaa Eläin ruokana - kuluttajan oppaasta lisää: elainruokana.elaintieto.fi ja opi hahmottamaan, miten eläintenhyvinvointi toteutuu kotimaisilla tuotantotiloilla.

Sairas vasikka tarvitsee hyvin kuivitetun, vedottoman karsinan.

Sairas vasikka tarvitsee hyvin kuivitetun, vedottoman karsinan.

Pehmeä, kuivitettu parsipeti lisää naudan makuumukavuutta.

Pehmeä, kuivitettu parsipeti lisää naudan makuumukavuutta.

Luomutuotannossa porsaat vieroitetaan emostaan 40 päivän ikäisinä.

Luomutuotannossa porsaat vieroitetaan emostaan 40 päivän ikäisinä.

Luomukanalan kanojen hyvinvoinnin taso on arvioitu korkeimmaksi karkearehun, ulkoilun, vapaan liikkumisen ja lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollisuuksien vuoksi.

Luomukanalan kanojen hyvinvoinnin taso on arvioitu korkeimmaksi karkearehun, ulkoilun, vapaan liikkumisen ja lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollisuuksien vuoksi.

Suurin osa kotimaisesta maidosta tuotetaan tavanomaisilla maitotiloilla. Luomumaitotilojen osuus on pieni. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen eri tuotantomuodoissa on vaikeaa, koska hyvinvoinnin perustason ylittäviä, yksiselitteisesti sitovia tuotantomuotoon kohdistuvia määräyksiä on lähinnä vain vasikoiden kohtelussa ja lehmien kesälaidunnuksessa.

Suurin osa kotimaisesta maidosta tuotetaan tavanomaisilla maitotiloilla. Luomumaitotilojen osuus on pieni. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen eri tuotantomuodoissa on vaikeaa, koska hyvinvoinnin perustason ylittäviä, yksiselitteisesti sitovia tuotantomuotoon kohdistuvia määräyksiä on lähinnä vain vasikoiden kohtelussa ja lehmien kesälaidunnuksessa.

Parsinavetassa kukin lehmä on kytketty omaan parteensa. Parsinavetassa lehmille ei ole säädetty vähimmäistilavaatimuksia.

Parsinavetassa kukin lehmä on kytketty omaan parteensa. Parsinavetassa lehmille ei ole säädetty vähimmäistilavaatimuksia.

Laiduntaminen mahdollistaa nautojen luontaisen käyttäytymisen.

Laiduntaminen mahdollistaa nautojen luontaisen käyttäytymisen.

Pihattonavetassa naudalla on mahdollisuus liikkua itse pihaton eri osiin syömään, juomaan ja lepäämään.

Pihattonavetassa naudalla on mahdollisuus liikkua itse pihaton eri osiin syömään, juomaan ja lepäämään.

Virikehäkkikanaloissa kanat elävät varustelluissa häkeissä eli virikehäkeissä. Toisinaan puhutaan myös pienryhmäkanaloista, sillä kanoja on yhdessä häkissä rajoitettu määrä. Virikehäkkituotanto on yleisin munien tuotantotapa Suomessa.

Virikehäkkikanaloissa kanat elävät varustelluissa häkeissä eli virikehäkeissä. Toisinaan puhutaan myös pienryhmäkanaloista, sillä kanoja on yhdessä häkissä rajoitettu määrä. Virikehäkkituotanto on yleisin munien tuotantotapa Suomessa.

Lattiakanalan etuna on kanan mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Kanat eivät kuitenkaan voi ulkoilla tai laiduntaa, eivätkä ne saa luonnonvaloa.

Lattiakanalan etuna on kanan mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Kanat eivät kuitenkaan voi ulkoilla tai laiduntaa, eivätkä ne saa luonnonvaloa.

Ulkokanalan kanojen hyvinvointi on tasoltaan hyvin lähellä luomutuotantoa. Ulkokanalan kanat saavat ulkoilla ja laiduntaa jopa luomukanoja enemmän. Rehu ei kuitenkaan ole yhtä monipuolista kuin luomukanoilla, ja sisätiloissa on luomukanalaa ahtaampaa.

Ulkokanalan kanojen hyvinvointi on tasoltaan hyvin lähellä luomutuotantoa. Ulkokanalan kanat saavat ulkoilla ja laiduntaa jopa luomukanoja enemmän. Rehu ei kuitenkaan ole yhtä monipuolista kuin luomukanoilla, ja sisätiloissa on luomukanalaa ahtaampaa.

Kolmannes naudoista elää parsinavetoissa. Parsinavetassa lehmä on kiinni omalla makuu- ja ruokintapaikallaan, jossa se myös lypsetään.

Kolmannes naudoista elää parsinavetoissa. Parsinavetassa lehmä on kiinni omalla makuu- ja ruokintapaikallaan, jossa se myös lypsetään.

Aikuiset naudat lepäävät puolet vuorokaudesta.

Aikuiset naudat lepäävät puolet vuorokaudesta.

Tavallisessa sianlihan tuotannossa sioilla ei yleensä ole mahdollisuutta ulkoiluun.

Tavallisessa sianlihan tuotannossa sioilla ei yleensä ole mahdollisuutta ulkoiluun.

Pinterest
Search