Explore these ideas and more!

Tuotekehittelijänä kirjapajassa oppimiskokonaisuus on suunniteltu osaksi Luokanopettajaopiskleujiden äidinkielen opintokokonaisuutta. Jos toteuttajian ovat peruspetuksen oppilaat, laajenna sisältöjä poikkitieteellisesti ja täsmennä arviointikriteerejä.

Tuotekehittelijänä kirjapajassa oppimiskokonaisuus on suunniteltu osaksi Luokanopettajaopiskleujiden äidinkielen opintokokonaisuutta. Jos toteuttajian ovat peruspetuksen oppilaat, laajenna sisältöjä poikkitieteellisesti ja täsmennä arviointikriteerejä.

TYÖKALUJA OPSan tarkasteluun

TYÖKALUJA OPSan tarkasteluun

Matkaoppaana Neristanissa -arviontikriteerit on laadittu opettajaopiskelijoille. Jos teetät lapsilla tehtävän, laajenna arviointikriteerit poikkitieteellisiksi. Kontekstuaalispedagogisessa oppimisessa oppilaat ovat aktiivisessa roolissa -open tehtävän ei ole luoda seikkailuja vanhaan kaupunkiin vaan ruokkia lapsia ideoilla, joita he pääsevät toteuttamaan tavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamina.

Matkaoppaana Neristanissa -arviontikriteerit on laadittu opettajaopiskelijoille. Jos teetät lapsilla tehtävän, laajenna arviointikriteerit poikkitieteellisiksi. Kontekstuaalispedagogisessa oppimisessa oppilaat ovat aktiivisessa roolissa -open tehtävän ei ole luoda seikkailuja vanhaan kaupunkiin vaan ruokkia lapsia ideoilla, joita he pääsevät toteuttamaan tavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamina.

Ilmiönä Koko Suomi lukee! Oppimistehtävä opiskelijille. Jos teetät oppilailla, opetussuunnitelman tavoiteet laajemmat ja myös poikkitieteelliset.  Tarkista arvointikritreerit myös em. näkökulmasta.

Ilmiönä Koko Suomi lukee! Oppimistehtävä opiskelijille. Jos teetät oppilailla, opetussuunnitelman tavoiteet laajemmat ja myös poikkitieteelliset. Tarkista arvointikritreerit myös em. näkökulmasta.

OPS WORKSHOP avoinna -Tervetuloa!

OPS WORKSHOP avoinna -Tervetuloa!

Pedagoginen tori -on suunniteltu opiskleijatyöksi. Jos toteuttajina ovat lapset, tarkastele opetussuunnitelmaa laajemmin ja poikkitieteellisesti. Tee myös näkyväksi oppimiskokonaisuuden aikana opittavat keskeiset käsitteet.

Pedagoginen tori -on suunniteltu opiskleijatyöksi. Jos toteuttajina ovat lapset, tarkastele opetussuunnitelmaa laajemmin ja poikkitieteellisesti. Tee myös näkyväksi oppimiskokonaisuuden aikana opittavat keskeiset käsitteet.

Plickers! I'm really excited to try this out. Quick informal assessment in the classroom using qr codes. Students hold up their qr code, teacher does a quick panorama with the plicker app and all the assessment data is on the app and the website!!

I& really excited to try this out. Quick informal assessment in the classroom using qr codes. Students hold up their qr code, teacher does a quick panorama with the plicker app and all the assessment data is on the app and the website!

Easy Online Tools. Polling tools

Easy Online Tools. Polling tools

Tech Tidbits

Tech Tidbits - Instructional Technology Resources for Education by NCOCC ITC

LCA Open House

Spring Open House 2016 LCA's Spring Open House is an incredible opportunity to check-out our elite academy of rigorous academics, applied.

ThemeForest Company Newsletter Email Template #website - Stylendesigns.com!

ThemeForest Company Newsletter Email Template #website - Stylendesigns.com!

LDA - Round 1

Locally Developed Assessments (LDAs) The window is about to open for the first round of LDAs. Here are some key points to keep in mind.

Prof. Kotler in Muenster.

Kotler in Muenster.

No Log-in Required

No Log-in Required: Easy to use sites students can use without having to create accounts. Great collection of tech tools for creative approaches to learning.

Pinterest
Search