Explore Islam, Writing, and more!

Caligrafía_islámica_de_Bismillah,_estilo_Zuluz_Yali_(Thuluth_Jali)-_2_0.jpg 3.500×1.800 piksel

Caligrafía_islámica_de_Bismillah,_estilo_Zuluz_Yali_(Thuluth_Jali)-_2_0.jpg 3.500×1.800 piksel

© Doğan Çilingir - Besmele ve Nazar Ayeti

© Doğan Çilingir - Besmele ve Nazar Ayeti

© M. Halim Özyazıcı - Levha

© M. Halim Özyazıcı - Levha

“Biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır.” Müslim, Cihad ve Siyer, 20     Celî Sülüs / Mehmed Aziz Efendi / Levha - Hadis-i Şerif

© Mehmed Aziz Efendi - Levha - Hadis-i Şerif

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

Ey Fuzûlî çıhsa cân çıhman tarîk-i aşkdan Reh-güzâr-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana Fuzûlî Ey Fuzuli, canım çıksa da çıkmam aşk yolundan. Öldüğümde aşk ehlinin geçtikleri yollar üzerine yapın mezarımı.

Ey Fuzûlî çıhsa cân çıhman tarîk-i aşkdan Reh-güzâr-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana Fuzûlî Ey Fuzuli, canım çıksa da çıkmam aşk yolundan. Öldüğümde aşk ehlinin geçtikleri yollar üzerine yapın mezarımı.

© Abdullah Gün - Levha - Ayet-i Kerîme

© Abdullah Gün - Levha - Ayet-i Kerîme

© Mehmed Nazif - Levha - Dua

© Mehmed Nazif - Levha - Dua

Pinterest
Search