Explore Kiss, Exploring, and more!

H. Kiss-Nüßler (Hella Kiss) – Google+

H. Kiss-Nüßler (Hella Kiss) – Google+

H. Kiss-Nüßler (Hella Kiss) – Google+

H. Kiss-Nüßler (Hella Kiss) – Google+

Sáng dậy bật bếp, đun nước pha cà phê, pha trà, thong thong, thả thả, tĩnh tĩnh không hư ... Khói nước như vân vụ, mờ mờ lặng khói sương ! Cuộc đời vốn không cần phong ba ... Mà cứ phải phong ba !

/ photo by The Yellow House (This just makes me feel like I am standing in an old kitchen with the smell of coffee and cakes baking.

H. Kiss-Nüßler (Hella Kiss) – Google+

H. Kiss-Nüßler (Hella Kiss) – Google+

https://flic.kr/p/CGByAD | My best wishes for the New Year!  Love, peace, happiness, health ...

My best wishes for the New Year!

#coffee

#coffee

Pinterest
Search