Explore these ideas and more!

Kokeilussa työntekijät on palkattu tekemättömän työn eli niin sanotun silpputyön tekijöiksi yhdistelemällä työtehtäviä eri toimipisteissä.   Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen.  Hankkeen tehtävänä on kokeiluympäristöjen avulla kerätä tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä ja kerätyn tiedon perusteella tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä maakunnallisesti monistettava toimintamalli.

Kokeilussa työntekijät on palkattu tekemättömän työn eli niin sanotun silpputyön tekijöiksi yhdistelemällä työtehtäviä eri toimipisteissä. Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen. Hankkeen tehtävänä on kokeiluympäristöjen avulla kerätä tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä ja kerätyn tiedon perusteella tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä maakunnallisesti monistettava toimintamalli.

There’s 121 days to go till the General Election and the two main parties have released reports attacking each others plans for the economy. You can read them both here:…

There’s 121 days to go till the General Election and the two main parties have released reports attacking each others plans for the economy.

Ten Time-Tested Volunteer Recruitment Tips that Still Work (Energize Volunteer Management)

We all want to learn new recruitment techniques to keep up with emerging trends, but it's important it is to remember the basics, too – the things that have been proven to work over time.

Maxwell Health - The future of benefits, now

Maxwell Health is a benefits and HR technology platform for SMBs that simplifies online enrollment, benefit management, compliance, and

How Slackbot Forced our Team to Work Out

How Slackbot Forced Us to Work Out

As a software developer, I noticed that more and more of my days were spent sitting, and I started noticing the effects of this increasingly sedentary lifestyle.

The Future Of Work, What Drives Company Culture, HR Tech Trends and Making Engagement Happen #FridayFinds

The Future Of Work, What Drives Company Culture & Other Stories

The Future Of Work, What Drives Company Culture, HR Tech Trends and Making Engagement Happen

Tulevaisuus 2030 Työelämä pilkkoutuu.  - Globalisaatio ja läsnäoloa edellyttävä työ,  - Projektityö tilanteen mukaan, monta uraa,  - Verkostot, vuorovaikutus, oppiminen,  - Yhteinen etu, motivaatio, johtaminen,  - Vapaus ja vastuu, itsensä johtaminen,  - Rakenteiden ja opetuksen muuttuminen, osaamisen yhdistäminen, vuorovaikutus.

Tulevaisuus 2030 Työelämä pilkkoutuu. - Globalisaatio ja läsnäoloa edellyttävä työ, - Projektityö tilanteen mukaan, monta uraa, - Verkostot, vuorovaikutus, oppiminen, - Yhteinen etu, motivaatio, johtaminen, - Vapaus ja vastuu, itsensä johtaminen, - Rakenteiden ja opetuksen muuttuminen, osaamisen yhdistäminen, vuorovaikutus.

Innovation 1000 Study | Innovators and spenders | PwC’s Strategy&

Most of the world's major innovators are moving into a new world in which R&D is shifting to developing the software that enables and enhances the performance of their products.

Why Emotional Wellbeing Matters In The Workplace: http://blog.hubspot.com/marketing/happiness-matters-at-work

Why Emotional Wellbeing Matters In The Workplace: http://blog.hubspot.com/marketing/happiness-matters-at-work

Professor Colin McKenzie from Keio University: “Work can be a double-edged sword, in that it can stimulate brain activity, but at the same time long working hours can cause fatigue and stress, which potentially damage cognitive functions.”

Why we should all be working a 3-day week (and why it's good for business too)

Professor Colin McKenzie from Keio University: “Work can be a double-edged sword, in that it can stimulate brain activity, but at the same time long working hours can cause fatigue and stress, which potentially damage cognitive functions.

Artis Mike Perry's studio in Wallpaper* Magazine: design, interiors, architecture, fashion, art

The Shoe Maker

Artist Mike Perry's studio in Wallpaper* Magazine: design, interiors, architecture, fashion, art - i want a drawer unit like the one he is sitting on

http://tamora.fi/uuden-tyon-yhteiskunta/  Uuden työn yhteiskuntaa ei voi ilmeisesti rakentaa ylhäältä alaspäin, vaan se kasvaa hitaasti ja näkymättömästi alhaalta ylöspäin. Sen selkäranka ei ole julkinen sektori, vaan digitalisaatio, joka mahdollistaa uuden työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tämä on uuden työn voima, mutta samalla myös sen heikkous.

http://tamora.fi/uuden-tyon-yhteiskunta/ Uuden työn yhteiskuntaa ei voi ilmeisesti rakentaa ylhäältä alaspäin, vaan se kasvaa hitaasti ja näkymättömästi alhaalta ylöspäin. Sen selkäranka ei ole julkinen sektori, vaan digitalisaatio, joka mahdollistaa uuden työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tämä on uuden työn voima, mutta samalla myös sen heikkous.

New Work

New Work

Pinterest
Search