an image of a man's face with the words in red and black on it
Save
aralimara.com

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ! : ಜಿಡ್ಡು ಕಂಡ ಹಾಗೆ

ಶಾಂತಿಯ ಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತರಾದಂತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕರುಣಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠುರರು ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. । ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇ…
chetanathirthahalli
Kasubu Creations
2k followers

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.