Pinterest
Britta Lincoln  säger själv i intervjuer jag just läst, att hon är en doldis. Det stämmer inte vad gäller mig, och inte heller alla de an...

Britta Lincoln säger själv i intervjuer jag just läst, att hon är en doldis. Det stämmer inte vad gäller mig, och inte heller alla de an...

http://henrietteousback.blogspot.se/2013/04/britta-lincoln-sager-sjalv-i-intervjuer.html

http://henrietteousback.blogspot.se/2013/04/britta-lincoln-sager-sjalv-i-intervjuer.html