Sami Holappa

Sami Holappa

14 followers
ยท
54 followers
Sami Holappa
More ideas from Sami
Catskill style #14

Catskill style #14

Catskill Style #14

Catskill Style #14

Flame leech

Flame leech

PT Nymph

PT Nymph

Body glass nymph #10

Body glass nymph #10

Hotspot GRHE #8

Hotspot GRHE #8

Dyret #10

Dyret #10

Caddis pupa #8

Caddis pupa #8

PT Nymph variant

PT Nymph variant

Streaking Caddis

Streaking Caddis

PT Nymph variant

PT Nymph variant

Foam post cdc caddis #12

Foam post cdc caddis #12