Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

Samuji by Sanna Saastamoinen-Barrois

Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

samuji campaign summer 2013 by Sanna Saastamoinen-Barrois, via Behance

Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

Samuji by Sanna Saastamoinen-Barrois

Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

Samuji by Sanna Saastamoinen-Barrois

Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

Samuji by Sanna Saastamoinen-Barrois

Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

Samuji by Sanna Saastamoinen-Barrois

Samuji SS13 | Photographer Sanna Saastamoinen-Barrois, stylist Minttu Vesala

Samuji by Sanna Saastamoinen-Barrois

Pinterest
Search