Maaseutuelinkeinojen kirjauutuuksia

Collection by SeAMK Kirjasto

18 
Pins
 • 
69 
Followers

Kirjaston hankkimia uusia maaseutuelinkeinohin ja maatalousyrittämiseen liittyviä kirjoja

SeAMK Kirjasto
Kuvaus: Menestyksen timantin neljä pääsärmää ovat strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus. Ne ovat tärkeimmät menestystekijät liikeyrityksissä, mutta myös muissa organisaatioissa, urheilussa ja taiteessa niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla. Kirjoittajan yli 40 vuoden konsultointikokemus, kansainväliset tutkimustulokset ja menestyneiden yritysjohtajien, yrittäjien, urheilijoiden ja taiteilijoiden haastattelut luovat kokonaisnäkemyksen organisaatioiden tärkeimmistä…

Menestyksen timantti

Teos laajentaa ja syventää aiemmin ilmestyneen teoksen 'Strateginen johtaminen : menestyksen timantti' kolmen perusasian käsittelyä ja tiivistää siinä es...

Kuvaus: Hyvä liiketoimintasuunnitelma kertoo ensisilmäyksellä, mitä tehdään, miten ja kenelle. Se ei kuitenkaan sellaisenaan riitä kovin pitkälle. Huolella tehty suunnitelma avaa lukijalleen myös taustan, johon se perustuu. LTS eli liiketoimintasuunnitelma on siten strategian laatimisen arvokas väline. Se on spesifi ja looginen ja sisältää liiketoimintamallin, johon kiteytyy yrityksen strategia niin seikkaperäisesti, että sitä ei kannata vilauttaa ainakaan pahimmalle kilpailijalle.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma

Book

Kuvaus: Pysyviä kilpailuetuja ei enää ole. Siksi parhaat tulokset saadaan aikaan siirtämällä strategiatyön painopiste mahdollisuuksien tunnistamiseen ja työstämiseen. Kirja virittää lukijan strategiseen ajatteluun ja toimintaan tutustuttamalla hänet kummajaisten ajatusmaailmaan sekä julkisen ja bisnesjohtamisen välimaastoon. Opit myös, miten avoin strategointi auttaa liuottamaan organisaatioiden sisäisiä siiloja ja hyödyntämään verkostovoimaa.

Kun normibisnes ei riitä

Kirja virittää lukijan strategiseen ajatteluun ja toimintaan tutustuttamalla hänet kummajaisten ajatusmaailmaan sekä julkisen ja bisnesjohtamisen välimaa...

Yrityksen riskienhallinta on tarkoitettu aiheen perusoppikirjaksi. Kirja antaa lukijalle hyvät perustiedot riskienhallinnasta ja perehdyttää lukijan käytännönläheisesti yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin.

Plari-online - Saatavuus

Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivut. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut

Description: Responding to a recent surge in interest and application, this book is the first to comprehensively address how Lean thinking and tools can be implemented in agriculture and agribusiness. This tactical guide breaks down barriers, clearly depicting how improvement techniques originally developed for factories can derive the same powerful results on farms.

Lean in agriculture

Description: Responding to a recent surge in interest and application, this book is the first to comprehensively address how Lean thinking and tools can be implemented in agriculture and agribusiness. This tactical guide breaks down barriers, clearly depicting how improvement techniques originally developed for factories can derive the same powerful results on farms.

Kuvaus: Liian monet yritykset keskittyvät edelleen lyhytjänteiseen tuloksen parantamiseen uudistumisen sijaan. Uudistumista on kenties yritetty tehdä kokeilujen kautta, mutta haasteena on uusien ideoiden skaalaaminen merkittäväksi liiketoiminnaksi. Uudistuminen edellyttää nykyisen ja tulevan liiketoiminnan samanaikaista johtamista.

Voittajan strategia

Kuvaus: Liian monet yritykset keskittyvät edelleen lyhytjänteiseen tuloksen parantamiseen uudistumisen sijaan. Uudistumista on kenties yritetty tehdä kokeilujen kautta, mutta haasteena on uusien ideoiden skaalaaminen merkittäväksi liiketoiminnaksi. Uudistuminen edellyttää nykyisen ja tulevan liiketoiminnan samanaikaista johtamista.

Description: This text is developed for the first course in Farm Management, typically taken by a junior/senior level student. Designed to introduce students to the key concepts on how to effectively manage a farm business, the eighth edition provides students with the basic information needed to measure management performance, financial progress, and the financial condition of the farm business.

Farm management

Description: This text is developed for the first course in Farm Management, typically taken by a junior/senior level student. Designed to introduce students to the key concepts on how to effectively manage a farm business, the eighth edition provides students with the basic information needed to measure management performance, financial progress, and the financial condition of the farm business.

Principles of Corporate Finance is the worldwide leading text that describes the theory and practice of corporate finance. Throughout the book, the authors show how managers use financial theory to solve practical problems and as a way to respond to change by showing not just how, but why companies and management act as they do. This text is a valued reference for thousands of practicing financial managers.

Plari-online - Saatavuus

Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivut. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin rakenne muutokseen liittyviä ilmiöitä suomalaisten maitotilojen kilpailukyvyn kannalta. Tutkimuksessa tehtiin vertailua kilpailijamaiden kesken sekä selvitettiin peltoalan ja eläinmäärän lisäämisen haasteita laajennusinvestointien yhteydessä.

Plari-online - Saatavuus

Kirjan tarkoituksena on antaa opiskelijoille ja työelämässä jo toimiville eväitä erilaisten käytännön kehittämistehtävien läpiviemiseen. Uudistettuun kirjaan koottu menetelmällinen paketti auttaa lukijaa hahmottamaan kehittämistyön kokonaisuutta ja siihen liittyviä monia mahdollisuuksia. Perinteisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien lisäksi uudistettu kirja tutustuttaa mm. innovaatioiden tuottamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin ja niihin liittyviin menetelmiin.

Plari-online - Saatavuus

Yrityksen maksukyvyn ennakointi ja arviointi ovat yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta avainasemassa. Tässä uutuuskirjassa tarkastellaan tekijöitä, joiden on havaittu olevan yhteydessä yritysten maksukykyyn. Teoksessa tarkastellaan mm. yrityksen maksukyvyn arviointikeinoja sekä esitellään malleja, joiden avulla voidaan ennakoida yrityksen tulevaa maksukykyä.

Plari-online - Saatavuus

Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivut. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut

Teknologian hyödyntäminen maatilalla -kirjan avulla voi arvioida erilaisten teknologiaratkaisujen soveltuvuutta omalle tilalle. Julkaisussa käsitellään teknologian käytöllä saavutettavia hyötyjä ja neuvotaan teknologiainvestoinnin kannattavuuden arvioinnissa. Lisäksi kirja käsittelee maatilan tietojärjestelmää sekä opastaa tuotannossa ja taloudessa syntyvän tiedon hyödyntämisessä. Julkaisu auttaa myös varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin.

Plari-online - Hakutulos

Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivut. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut

introduces students to modern concepts and tools of finance, developed and applied to the agricultural sector. Using case studies, practical problems, and a lucid presentation, the text focuses on planning, analyzing, and controlling business performance in agriculture and related financial markets.

Plari-online - Saatavuus

Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivut. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut